Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., Vám oznamuji vyhlášení ředitelského volna ve dnech 23. – 25. 10. 2023.
Ředitelské volno vyhlašuji z technických důvodů v návaznosti na harmonogram probíhajících prací na půdní vestavbě.
Z tohoto důvodu nebude v provozu součást našeho školského zařízení: ZŠ

Provoz ŠD, ŠJ, MŠ Mládeže bude nepřerušen.
ŠJ v těchto dnech poskytuje obědy pouze žákům, kteří budou ve ŠD.

Žáci 1. – 5. ročníku se mohou v období vyhlášeného ředitelského volna 23. – 25. 10. 2023 přihlásit do ŠD prostřednictvím přiložené přihlášky.
Žáci budou mít tuto přihlášku také vloženu v žákovské knížce.
Tato nabídka platí i pro žáky, kteří nejsou do školní družiny standardně přihlášeni.

Děkujeme za pochopení. Vedení školy

Přihláška do ŠD _ ŘV