Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA, s.r.o.,

IČ: 02322021, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno,

prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové,

poverenec@lawya.cz, +420 770 606 082.

 

ZŠ – Informační memorandum JAK aktualizace 2023 – informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí, resp. žáků, na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, a zaměstnanců na pracovišti