Pedagogický sbor školní rok 2019 / 2020

ředitelka školy

Ing. Ivana Koubková

koubkova@jakomenskeho.cz

zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Kateřina Hrečínová

k.hrecinova@jakomenskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Jméno E-mail
1.A Mgr. Petra Paličková p.palickova@jakomenskeho.cz
1.B Mgr. Ivana Pavlíková i.pavlikova@jakomenskeho.cz
2.A Mgr. Karolína  Valerová k.valerova@jakomenskeho.cz
3.A Mgr. Kristýna Blažková k.blazkova@jakomenskeho.cz
3.B Mgr. Kristýna Lovecká k.lovecka@jakomenskeho.cz
4.A Bc. Tereza Dubská t.dubska@jakomenskeho.cz
4.B Mgr. Lucie Poštová l.postova@jakomenskeho.cz
5.A Mgr.  Tereza Gregorová t.ficova@jakomenskeho.cz
6.A Ing. Eliška Jeníková e.jenikova@jakomenskeho.cz
6.B Petra Vrbová p.vrbova@jakomenskeho.cz
7.A Mgr. Renáta Havelková r.havelkova@jakomenskeho.cz
7.B Mgr. Michaela Stuchlíková m.stuchlikova@jakomenskeho.cz
8.A Mgr. Petr Stuchlík p.stuchlik@jakomenskeho.cz
8.B  Bc. Michaela Matějková m.matejkova@jakomenskeho.cz
9.A PhDr. Jan Hamerník j.hamernik@jakomenskeho.cz

Netřídní učitelé

Jméno E-mail
Mgr. Oldřich Ouzký o.ouzky@jakomenskeho.cz
Mgr. Jana Babincová j.babincova@jakomenskeho.cz
PhDr. Markéta Salazarová m.salazarova@jakomenskeho.cz
Mgr. Ilona Pochmanová i.pochmanova@jakomenskeho.cz
Mgr. Romana Kvapilová r.kvapilova@jakomenskeho.cz
Bc. Jan Svoboda j.svoboda@jakomenskeho.cz
Mgr. Zdenka Váňová z.vanova@jakomenskeho.cz
Bc. Tereza Průšová t.prusova@jakomenskeho.cz
Mgr. Zuzana Havlíková z.havlikova@jakomenskeho.cz
MgA. Anežka Hošková a.hoskova@jakomenskeho.cz
Mgr. Mariana Brousková m.brouskova@jakomenskeho.cz

Asistenti

Jméno E-mail
Mgr. Hana Sýkorová h.sykorova@jakomenskeho.cz
Marcela Tomášková m.tomaskova@jakomenskeho.cz
Tereza Šíchová t.sichova@jakomenskeho.cz
Mgr. Eva Suchanová e.suchanova@jakomenskeho.cz
Eva Kopáčová e.kopacova@jakomenskeho.cz
Bc. Klára Sebroňová k.sebronova@jakomenskeho.cz
Ing. Vratislava Konrádová v.konradova@jakomenskeho.cz

Družina

Jméno E-mail
 Lenka Fryjová l.fryjova@jakomenskeho.cz
 Ivana Macháčková i.machackova@jakomenskeho.cz
 Milena Dostálová m.dostalova@jakomenskeho.cz
 Lucie Pěnkavová l.penkavova@jakomenskeho.cz
Anna Andrlová a.andrlova@jakomenskeho.cz