kancelář školy

Helena Jiříková – hospodářka školy, tel.: +420 233 351 684

hospodarka@jakomenskeho.cz

ředitelka školy

Ing. Ivana Koubková

koubkova@jakomenskeho.cz

zástupkyně ředitelky školy – pro II. stupeň

Mgr. Kateřina Hrečínová

k.hrecinova@jakomenskeho.cz

zástupkyně ředitelky školy – pro I. stupeň

Mgr. Karolína Valerová

k.valerova@jakomenskeho.cz

školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Mrázková

j.mrazkova@jakomenskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Jméno E-mail
1.A Mgr. Kristýna Blažková k.blazkova@jakomenskeho.cz
1.B Bc. Barbora Štěpánková b.stepankova@jakomenskeho.cz
2.A Mgr. Petra Paličková p.palickova@jakomenskeho.cz
2.B Mgr. Ivana Pavlíková i.pavlikova@jakomenskeho.cz
3.A Mgr. Karolína  Valerová k.valerova@jakomenskeho.cz
4.A Kateřina Štruncová k.struncova@jakomenskeho.cz
4.B Mgr. Tereza Gregorová t.gregorova@jakomenskeho.cz
5.A Mgr. Tereza Vondráčková t.vondrackova@jakomenskeho.cz
5.B Mgr. Lucie Poštová l.postova@jakomenskeho.cz
6.A Mgr. Ilona Pochmanová i.pochmanova@jakomenskeho.cz
7.A Ing. Eliška Jeníková e.jenikova@jakomenskeho.cz
7.B Petra Vrbová p.vrbova@jakomenskeho.cz
8.A Mgr. Renáta Havelková r.havelkova@jakomenskeho.cz
8.B Mgr. Zuzana Havlíková z.havlikova@jakomenskeho.cz
9.A Mgr. Petr Stuchlík p.stuchlik@jakomenskeho.cz
9.B Bc. Michaela Matějková m.matejkova@jakomenskeho.cz

Netřídní učitelé

Jméno E-mail
Mgr. et Mgr. Jana Babincová j.babincova@jakomenskeho.cz
MgA. Anežka Hošková a.hoskova@jakomenskeho.cz
Martin Jasanský m.jasansky@jakomenskeho.cz
Mgr. Hana Komžáková h.komzakova@jakomenskeho.cz
Ing. Vratislava Konrádová v.konradova@jakomenskeho.cz
Mgr. Kristýna Lovecká k.lovecka@jakomenskeho.cz
Mgr. Alžběta Mašková a.maskova@jakomenskeho.cz
Bc. Monika Mašková m.maskova@jakomenskeho.cz
Mgr. Oldřich Ouzký o.ouzky@jakomenskeho.cz
Mgr. Tereza Průšová t.prusova@jakomenskeho.cz
Ráchel Ridzoňová r.ridzonova@jakomenskeho.cz

Asistenti pedagoga

Jméno E-mail
Pavla Brázdilová p.brazdilova@jakomenskeho.cz
Petra Dobrovolná p.dobrovolna@jakomenskeho.cz
Bc. Jakub Erler j.erler@jakomenskeho.cz
Eva Kopáčová e.kopacova@jakomenskeho.cz
Kateřina Miková k.mikova@jakomenskeho.cz
Bc. Klára Sebroňová k.sebronova@jakomenskeho.cz
Leontina Slaninová l.slaninova@jakomenskeho.cz
Mgr. Eva Suchanová e.suchanova@jakomenskeho.cz
Ing. Daniela Suchánková d.suchankova@jakomenskeho.cz
Mgr. Hana Sýkorová h.sykorova@jakomenskeho.cz
Tereza Šíchová t.sichova@jakomenskeho.cz
Juraj Krén j.kren@jakomenskeho.cz
Marcela Tomášková m.tomaskova@jakomenskeho.cz
Mgr. Alena Zákostelnová a.zakostelnova@jakomenskeho.cz

Družina

 

Jméno E-mail
Anna Andrlová a.andrlova@jakomenskeho.cz
Milena Dostálová m.dostalova@jakomenskeho.cz
Lenka Fryjová l.fryjova@jakomenskeho.cz
Ivana Macháčková i.machackova@jakomenskeho.cz
Lucie Pěnkavová l.penkavova@jakomenskeho.cz
Alena Zákostelnová a.zakostelnova@jakomenskeho.cz