Pedagogický sbor školní rok 2023 / 2024

ředitelka školy

Ing. Ivana Koubková

koubkova@jakomenskeho.cz

zástupkyně ředitelky školy – pro II. stupeň

Mgr. Kateřina Hrečínová

k.hrecinova@jakomenskeho.cz

zástupkyně ředitelky školy – pro I. stupeň

Mgr. Karolína Valerová

k.valerova@jakomenskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Jméno E-mail
1. A Mgr. Petra Paličková p.palickova@jakomenskeho.cz
1. B Mgr. Petra Dobrovolná p.dobrovolna@jakomenskeho.cz
2. A Kristýna Štěpková k.stepkova@jakomenskeho.cz
2. B Mgr. Ivona Ivicová i.ivicova@jakomenskeho.cz
3. A Mgr  Karolína Valerová k.valerova@jakomenskeho.cz
3. B Mgr. Marie Fenclová m.fenclova@jakomenskeho.cz
4. A Bc. Lucie Frantová l.frantova@jakomenskeho.cz
4. B Petra Radová p.radova@jakomenskeho.cz
5. A Mgr. et Mgr. Kristýna Otrubová k.otrubova@jakomenskeho.cz
5. B Kateřina Miková k.mikova@jakomenskeho.cz
6. A Albert Málek a.malek@jakomenskeho.cz
7. A Mgr. Zdenka Váňová z.vanova@jakomenskeho.cz
7. B Mgr. Kateřina Hrečínová k.hrecinova@jakomenskeho.cz
8. A Bc. Alžběta Pecková a.peckova@jakomenskeho.cz
8. B Mgr. Lucie Setinská l.setinska@jakomenskeho.cz
9. A Mgr. Ilona Pochmanová i.pochmanova@jakomenskeho.cz

Netřídní učitelé

jméno E-mail
Mgr. et Mgr. Jana Babincová j.babincova@jakomenskeho.cz
Ludvík Burkacki l.burkacki@jakomenskeho.cz
Mgr. Jan Karel Černý j.k.cerny@jakomenskeho.cz
Ing. Eliška Jeníková e.jenikova@jakomenskeho.cz
Mgr. Hana Komžáková h.komzakova@jakomenskeho.cz
Ing. Vratislava Konrádová v.konradova@jakomenskeho.cz
Bc. Martin Kraus m.kraus@jakomenskeho.cz
Tomáš Mach t.mach@jakomenskeho.cz
Iryna Mishchuk i.miscuk@jakomenskeho.cz
Kateřina Musilová k.musilova@jakomenskeho.cz
Mgr. Oldřich  Ouzký o.ouzky@jakomenskeho.cz
Sára Ryšlavá s.ryslava@jakomenskeho.cz
Petra Vrbová p.vrbova@jakomenskeho.cz

Asistenti pedagoga

Jméno E-mail
Lea Breburdová l.breburdova@jakomenskeho.cz
Jana Budská j.budska@jakomenskeho.cz
Martina Císařová m.cisarova@jakomenskeho.cz
Tomáš Hajlek t.hajlek@jakomenskeho.cz
Yvona Koblihová y.koblihova@jakomenskeho.cz
Eva Kopáčová e.kopacova@jakomenskeho.cz
Tetiana Kovalchuk t.kovalchuk@jakomenskeho.cz
Sofia Pasichna s.pasichna@jakomenskeho.cz
Anzhela Popová a.popova@jakomenskeho.cz
Mgr. Hana Sýkorová h.sykorova@jakomenskeho.cz
Marcela Tomášková m.tomaskova@jakomenskeho.cz

Družina

 

Jméno E-mail
Hana Brejníková h.brejnikova@jakomenskeho.cz
Milena Dostálová m.dostalova@jakomenskeho.cz
Lenka Fryjová l.fryjova@jakomenskeho.cz
Yvona Koblihová y.koblihova@jakomenskeho.cz
Ivana Macháčková i.machackova@jakomenskeho.cz
Lucie Pěnkavová l.penkavova@jakomenskeho.cz

 

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Jana Mrázková, Ph.D. j.mrazkova@jakomenskeho.cz speciální pedagog
PhDr. Adéla Kubíková a.kubikova@jakomenskeho.cz školní psycholog
Mgr. Klára Ludwig k.ludwig@jakomenskeho.cz speciální pedagog
Mgr. Kateřina Hrečínová k.hrecinova@jakomenskeho.cz výchovný poradce – metodik prevence
Bc. Lucie Frantová l.frantova@jakomenskeho.cz výchovný poradce
Petra Vrbová p.vrbova@jakomenskeho.cz kariérový poradce