14.3. 2023 – Projektový den s Ornitou

V březnu se na naší škole realizoval projektový den ve výuce tematicky zaměřený na polytechnické a environmentální vzdělávání s názvem „Výroba a vyvěšení ptačích budek“ pro členky školního Ekotýmu. Průběh projektového dne lektorsky zajistili zástupci Ornity, z. ú. Program byl rozdělen na část teoretickou a praktickou.
Žákyně byly za pomoci interaktivních výukových metod vzdělány v oblasti specifik místní ptačí populace, osvojily si některé nové odborné termíny a dozvěděly se praktické informace o konkrétních druzích vyskytujících se v biotopu školy a poblíž něj.
Během praktické části žákyně ve dvojicích vyráběly ptačí budky. Završením projektového dne bylo provedení instalace budek na školním pozemku.
Všichni zúčastnění si celý projektový den moc užili.

31.10. 2022 – Školní les do kapsy

Na konci října jsme před školou vysázeli na ploše cca 300 m2 malý les. Do výsadby se zapojilo veškeré žactvo, pedagogický sbor i několik rodičů. V rámci projektu jsme přetvořili nevyužívanou část školního pozemku na zelenou učebnu typu „výukový lesík“ s plánovaným posezením pro žáky. Tato venkovní učebna bude pro školu vítanou možností, jak našim žákům pro učení poskytnout zdravé a podnětné prostředí. Nejen v situaci horkých dní (květen, červen, září) bude venkovní učebna skvělým prvkem. Malý školní lesík též přispěje k obohacení místního biotopu a stane se součástí prachové a zvukové bariéry mezi školou a nedalekou vytíženou komunikací Patočkova. Vzniklou lesní učebnu budeme hojně propojovat s výukou, neboť jsme dlouhodobě zapojeni v mezinárodních vzdělávacích programech environmentální výchovy – Ekoškola a Les ve škole.