Informace pro rodiče žáků, kteří se budou hlásit na SŠ a víceletá gymnázia ve školním roce 2021/22

  1.  V prvním kole přijímacího řízení je možno podat 2 přihlášky. Ve druhém kole je počet přihlášek neomezený.
  2. Přihlášky s potvrzeným prospěchem vám vytiskne základní škola.

Přední stránku přihlášky (jméno, bydliště, název a adresa střední školy, vzdělávací obor apod.). vyplníte sami a žáci je donesou třídnímu učiteli nebo kariérovému poradci osobně. Poté vám kariérový poradce přední i zadní stranu přihlášky vytiskne a nechá potvrdit.

  1.  Pro první kolo přijímacího řízení se podává přihláška na platném tiskopise řediteli střední školy. Přihlášku dodá zákonný zástupce (nikoliv základní škola). Přihlášku můžete dodat osobně nebo poštou.
  2. Termín odevzdání přihlášek
30. 11. 2021 Na školy s talentovými zkouškami
1. 3. 2022 Na školy bez talentové zkoušky

 

  1. Termíny přijímacích zkoušek:
  2. a) Termíny jednotných přijímacích zkoušek

1. termín:

12. dubna 2022 4leté obory, vč. NS
19. dubna 2022 6letá a 8letá gymnázia

 

2. termín:

13. dubna 2022 4leté obory, vč. NS
20. dubna 2022 6letá a 8letá gymnázia

 

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

1. termín: 10. května 2022
2. termín: 11. května 2022

 

 Termíny školních přijímacích a talentových zkoušek

Školní přijímací zkoušky:

Od 12. dubna do 28. dubna 2022 maturitní obory
Od 22. dubna do 30. dubna 2022 ostatní obory

 

Talentové zkoušky *

Od 2. ledna do 15. ledna 2022 obory skupiny „82“
Od 2. ledna do 15. února 2022 Gymnázium se sportovní přípravou
Od 15. ledna do 31. ledna 2022 konzervatoře

* Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné dny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

 

  1. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole, kde uchazeč vykonal úspěšně přijímací řízení.

Zápisový lístek vydává základní škola (kariérový poradce) pouze zákonným zástupcům.

Lístek musí být na střední školu dodán do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Zákonní zástupci žáků všech ročníku obdrží zápisové lístky před konáním přijímacích zkoušek. Zákonní zástupci se musí dostavit pro zápisový lístek nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

 

  1. Doporučené webové stránky s přehledem středních škol:

www.infoabsolvent.czwww.atlasskolstvi.cz

 

Budete-li mít jakékoli další dotazy, neváhejte a pište na mailovou adresu:

Mgr. Zuzana Havlíková – z.havlikova@jakomenskeho.cz

 

U přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia se jednotná přijímací zkouška i nadále koná.

Více informací o přijímacím řízení naleznete na webu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace o zápisových lístcích naleznete na webu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zapisoveho-listku-na-stredni-skolu

 

Podrobné informace naleznete ZDE (dokument MŠMT)