Informace k přijímacímu řízení

Oproti loňským rokům je v přijímacím řízení na SŠ do čtyřletého oboru s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022 několik změn:

  • Ředitel střední školy se může rozhodnout, jestli se bude konat jednotná přijímací zkouška (dále JPZ).
  • Jestliže se na škole nebude konat JPZ, musí se konat školní přijímací zkouška, a to v jiném termínu, než jsou JPZ, tedy a 13. dubna 2021.
  • Rozhodnutí o konání JPZ nebo školní přijímací zkoušky musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. ledna 2021.
  • V případě, že bude počet přihlášek na danou střední školu nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky.
  • Ředitel školy může rozhodnout o jiném podílu JPZ na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon.

 

U přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia se jednotná přijímací zkouška i nadále koná.

 

Podrobné informace naleznete ZDE (dokument MŠMT)

Důležité termíny pro zájemce o studium na SŠ:

Do 22. 1. 2021 poslat třídnímu učiteli:

  • Název školy
  • Adresu školy
  • Obor (maximálně 2)
  • Jméno zákonného zástupce, který bude uveden jak na přihlášce, tak na zápisovém lístku
  • Telefonní/mailový kontakt na žáka/žákyni

 

Do 29. 1. 2021 Vám bude zaslána ke kontrole e-mailem přihláška.

 

Do 5. 2. 2021 potvrdit kariérovému poradci, který Vám přihlášku pošle (Petr Stuchlík, p.stuchlik@jakomenskeho.cz ) správnost veškerých údajů na přihlášce.

 

Předání přihlášky bude upřesněno na základě aktuální epidemiologické situace.