Informace k přijímacímu řízení

Oproti loňským rokům je v přijímacím řízení na SŠ do čtyřletého oboru s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022 několik změn:

  • Ředitel střední školy se může rozhodnout, jestli se bude konat jednotná přijímací zkouška (dále JPZ).
  • Termíny konání JPZ pro čtyřleté obory jsou 3. a 4. května 2021.
  • Termíny konání JPZ pro šestiletá a osmiletá gymnázia jsou 5. a 6. května 2021.
  • Termíny konání školní přijímací zkoušky pro čtyřleté obory se mohou konat v období od 3. – 19. května.
  • Rozhodnutí o konání JPZ nebo školní přijímací zkoušky musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. ledna 2021.
  • V případě, že bude počet přihlášek na danou střední školu nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky.
  • Ředitel školy může rozhodnout o jiném podílu JPZ na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon.

 

U přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia se jednotná přijímací zkouška i nadále koná.

Více informací o přijímacím řízení naleznete na webu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace o zápisových lístcích naleznete na webu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zapisoveho-listku-na-stredni-skolu

 

Podrobné informace naleznete ZDE (dokument MŠMT)