TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Testování bude probíhat:

Žáci 9. ročníků v úterý 27. 4. v čase 9.00 – 10.00 v šatnách II. stupně.

Žáci 5. ročníků ve čtvrtek 29. 4. po příchodu do školy. Mají prezenční výuku.

Žáci 7. ročníků ve čtvrtek 29. 4. v čase 9.00 – 10.00 v šatnách II. stupně.

Vše bude připraveno. Škola hned vystaví Potvrzení o provedení testu. Na výsledek testu se čeká 15 minut.

Pokud by někdo ze žáků nemohl, pak bude testován po domluvě.

MŠMT: Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020_2021

 

Informace k přijímacímu řízení

Oproti loňským rokům je v přijímacím řízení na SŠ do čtyřletého oboru s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022 několik změn:

  • Ředitel střední školy se může rozhodnout, jestli se bude konat jednotná přijímací zkouška (dále JPZ).
  • Termíny konání JPZ pro čtyřleté obory jsou 3. a 4. května 2021.
  • Termíny konání JPZ pro šestiletá a osmiletá gymnázia jsou 5. a 6. května 2021.
  • Termíny konání školní přijímací zkoušky pro čtyřleté obory se mohou konat v období od 3. – 19. května.
  • Rozhodnutí o konání JPZ nebo školní přijímací zkoušky musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. ledna 2021.
  • V případě, že bude počet přihlášek na danou střední školu nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky.
  • Ředitel školy může rozhodnout o jiném podílu JPZ na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon.

 

U přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia se jednotná přijímací zkouška i nadále koná.

Více informací o přijímacím řízení naleznete na webu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace o zápisových lístcích naleznete na webu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zapisoveho-listku-na-stredni-skolu

 

Podrobné informace naleznete ZDE (dokument MŠMT)