Představte si strom.

Listnatý či jehličnatý. Nakreslete si v duchu kmen a poté větve. Větve reprezentujících mnoho malých kroků, které jako jednotlivci – či jako Ekotým, Ekoškola – konáme pro dobro naší planety.

 

Našli byste tam třeba nákup lokálních a sezónních potravin, využívání látkové tašky namísto igelitové, používání ovo-zel sáčků při nákupu, výběr potravin bez palmového oleje, dopravu do školy pěšky nebo na kole či koloběžce, obdarovávání druhých knihami z antikvariátu, pořizování oblečení z druhé ruky, … a mnoho dalšího.

Proč?

Součástí toho, že se rozhodneme žít více „eko“, je ale vůbec otázka po smyslu, PROČ tak jednáme? Chceme vést žáky k uvědomění, k pochopení. Chceme vzbudit zájem o to, jaké jsou procesy probíhající v přírodě, jak naše ne/činnost může přírodní procesy ovlivnit, jak mohou žáci sami ovlivnit fungování u nás ve škole, jaká opatření mohou žáci navrhnout, zavést, monitorovat. Jak mohou co nejlépe spolupracovat s ostatními – členy Ekotýmu, spolužáky, vedením školy, pedagogickými pracovníky, spoluobčany, rodiči i úřady Prahy 6, aby mohly být nápady realizovány, aby se odehrávaly reálné a hmatatelné změny. Aby si žáci sami vyzkoušeli být hybnou silou, aby zažili úspěch.

 

Kořeny

Náš pomyslný strom eko aktivit má samozřejmě také svoje kořeny. Tyto kořeny představují schopnosti a dovednosti žáků. Jejich kritické myšlení, schopnost rozklíčovat příčiny a následky jevů kolem nás, dovednost reprezentovat názory, diskutovat, obhajovat, argumentovat, řešit konflikty a neshody, spolupracovat v týmu, nést odpovědnost za svěřené úkoly – ale také převzít odpovědnost jedince ke světu, být inovativní – přicházet s nápady, vytvářet tlak na správných místech, aby docházelo k pozitivním změnám, být aktivním občanem demokratické země od útlého věku.

Čím hlubší tyto kořeny budou, tím spíše si výše uvedené kompetence naši žáci odnesou do svého dospělého života. A to je náš dlouhodobý cíl.