Akce 2022/2023

Florbal

Dne 9.6.jsme se v kategorii děvčat zúčastnily turnaje ve florbalu na Tatranu Střešovice.
Děvčata ve starší kategorii obsadila krásné 3 místo, v mladší kategorii skončila na místě 5.

Výlet parníkem do ZOO

Dne 30. 5. 2023 se třídami 1. A a 1. B vydaly na společný výlet Parníkem do ZOO. Žáci se na parník nalodili na Rašínově nábřeží, odkud vyrazili směr Císařský ostrov. Po cestě pozorovaly například žluté tučňáky a velkou židli na Kampě, tančící dům a spoustu jiného. Projeli jsme plavebními komorami a pro některé to byl první zážitek z parníku. V ZOO jsme viděli mnoho zvířat. Podívali jsme se mezi klokany, prošly jsme se ve voliéře s ptáky, pozorovali lachtany, tučňáky, lvy, tygry a ostatní zvířata. Společně jsme se pak posilnili zmrzlinou, abychom měli sílu na cestu zpět.

 

Třeťáci se vydováděli v České televizi

24. 5. 2023 – Osahat si kulisy, posadit se na trůn, vyzkoušet kostýmy, učesat paruky, mluvit do historického mikrofonu, dívat se do objektivu kamery, proletět se na drakovi, vydovádět se v odpočívárně Maxipsa Fíka a ještě mnoho dalšího mohly děti z 3. B při své návštěvě v České televizi na výstavě pořádané k 70. výročí zahájení televizního vysílání. Tentokrát jsme se vypravili až na druhý konec Prahy – na Kavčí hory a Pankrác, kde jsme si nakonec ve stínu pražských mrakodrapů mohli užít i dostatek pohybu a radovánek v přilehlých parcích.

 

 

Mezinárodní den včel

jsme jeli oslavit do včelnice Vidoule. Paní včelařka nás oblékla do síťovaných klobouků, abychom mohli přímo mezi včelky. Vše nám ukázala a vysvětlila. Pan včelař nás seznámil s včelími produkty a bylo to moc fajn.

V listopadu si žáci 2.B vyrobili dřevěná krmítka pro ptáčky.

2.B  – Škola v přírodě

V dubnu jsme se vydali na ŠKOLU V PŘÍRODĚ do Janova nad Nisou. Podnikali jsme pěší výlety do okolí, navštívili jsme rozhlednu Slovanku, psí farmu Husky, kde jsem se dozvěděli o životě těchto psů mnoho zajímavých informací a mohli jsme se s nimi i pomazlit. Zažili jsme každý večer diskotéky, hry, soutěže, kreslili jsme obrázky a navázali jsme nová přátelství s žáky z 2.A a z 3.A😊

Paměť národa – příběhy našich sousedů

Naše škola se letos účastnila projektu od Post Bellum – Příběhy našich sousedů. Tento projekt zapojuje žáky základní školy, kteří dělají rozhovory se zajímavými osobnostmi. Žákyně 9. tříd zpracovaly příběh pamětníka Prahy 6. K tomuto projektu byla oslovena paní Marie Zemanová. Kromě samotného zpracování čekalo dívky několik workshopů nebo exkurze například do Českého rozhlasu, kde si také zkusily profesionální nahrávání.

Celý projekt byl zakončen slavnostním večerem, kde jednotlivé školy prezentovaly své práce, včetně našich děvčat. Jednotlivé projekty byly hodnoceny odbornou porotou. Naše děvčata dostala velmi kladné hodnocení a věcné dary.

Zde si můžete poslechnout konečný výsledek našich žákyň:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-6/praha-6-2022-2023/zemanova-marie/

Muzeum betlémů v Karlštejně

V prosinci třída 2.B navštívila Muzeum betlémů v Karlštejně s následným vyráběním vánočních ozdob. Prohlédli jsme si největší loutkový betlém v České republice. Dále betlémy-perníkové, dřevěné, z cukru, z vosku nebo z chleba.
V dílničce si pak děti vyrobily skleněnou vánoční ozdobu.

V zimě jezdili žáci z 2.B o hodinách tělesné výchovy na Vypich na bruslení.

Středověký týden

V 7.B se v březnu uskutečnil Středověký týden. Téma jsme si vybrali proto, protože středověk je velkým tématem v dějepise 7. třídy. V rámci projektu se toto téma prolínalo i do dalších předmětů, jako je český jazyk, angličtina, výtvarná výchova či matematika. Žáci během týdne obcházeli stanoviště, kde plnili různé úkoly. V angličtině například zpracovávali anglický lapbook na téma Karel IV., ve výtvarné dílně tvořili vitráže a učili se o gotickém umění nebo se učili psát pomocí pera a tuše. Během celého týdne se třídou linula středověká hudba.

Tento týden byl doplněn dvěma výlety. Jeden den jsme navštívili Pražský hrad a jeho středověké části. Výklad v rámci jednotlivých míst měli na starosti sami žáci, kteří měli zpracované referáty. Další den jsme se procházeli po Starém Městě, kde jsme hledali domovní znamení. Dále jsme navštívili Muzeum středověkých mučících nástrojů, Karlův most, Staroměstské náměstí a židovské město. Tento den jsme zakončili v Anežském klášteře, kde nás čekal program na téma Gotické umění.

Volby v 7.B!

V 7.B bereme volbu prezidenta republiky velice vážně, a tak jsme si zkusili volební kampaň a volbu prezidenta na vlastní kůži.

Do volby se přihlásili 3 kandidáti, kteří si zorganizovali svoji reklamní kampaň. Završením kampaně byla předvolební diskuse, kde měli voliče přesvědčit, aby volili přímo je. Voliči v tomto případě byli žáci 7.B. Svého zástupce se snažili vybírat svědomitě a využívat své kritické myšlení a nikoli kamarádství. Kandidátům byly následně v diskusi pokládány otázky „na tělo“. Všichni kandidáti si s nimi hravě poradili a na vše odpověděli.

Následovalo diskrétní hlasování za plentou, stejně jako u oficiálních voleb.

Volby vyhrál kandidát číslo 1 – TOBIÁŠ KRAJČOVIČ.

Pletení a sádra

V 7.B máme rádi tvoření, proto jsme tento rok hodně experimentovali. Kromě vaření a dalších zajímavých tvořivých dnů jsme zkoušeli například plést. Kurz pletení nevedl nikdo jiný než naše paní ředitelka Ivana Koubková. Z připravené vlny vznikly krásné šály, které si žáci mohli odnést domů.

Dále jsme také měli workshop, ve kterém jsme si zkoušeli práci se sádrovými obvazy. Nápad na tento workshop dostala paní učitelka Setinská, která měla tou dobou ruku v sádře. Takže i zlomenina může být inspirací pro tvorbu. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je mít v sádře celou ruku. Po zaschnutí si každý vybral motiv, který na ruku ztvární, a mohl si sádru odnést domů.

7.B v zajetí streetartu

V prosinci jsme v naší třídě 7.B uspořádali workshop, kde jsme se učili o streetartu a v praxi si zkusili šablonovou techniku. Celý workshop byl pod vedením českého ilustrátora a grafika Stanislava Setinského.

Nejdříve si žáci naskicovali svůj návrh a poté ho přenesli na kartonový papír. Svůj návrh poté precizně vyřezali do posledních detailů. Venku jsme rozdělali spreje a pustili se do hlavní části práce – SPREJOVÁNÍ.

Expedice 2. světová válka

Naše expedice probíhala v malé vesničce s názvem Dunávice, přímo na zahradě u paní učitelky Setinské. Toto místo se dokonale hodilo k našemu tématu. Oblast Benešovska, kde se vesnice Dunávice nachází, byla totiž v roce 1942 podrobena odsunu Němců a z místa se stalo cvičiště SS.

Celý týden žáci samostatně pracovali na zadaných úkolech. Pro práci bylo zapotřebí sestříhat dokument, ze kterého se každé ráno pustila určitá část důležitá pro daný den a vybrané aktivity. Dokument popisoval dění od samého počátku války až do jejího konce. Tu část dokumentu, kterou žáci ráno viděli, poté zpracovali ve skupinách s různým zaměřením:

  1. Tvorbu antinacistických novin a novinových článků
  2. Tvorbu propagandistických novin a novinových článků
  3. Plakát mapující všechny významné události a osobnosti 2. světové války

Náš týden ovšem nebyl tak monotónní, jak se může zatím jevit. Během týdne se podnikala i spousta dalších doprovodných aktivit.

V úterý nás poctil besedou pan Zouzal, který si pro nás připravil povídání právě o cvičišti SS. Jako zlatý hřeb přednášky s sebou přivezl také paní Ctibůrkovou, která je pamětníkem této události. Při jejím vyprávění všichni seděli a ani nedutali. Až tak bylo její vyprávění poutavé.

Ve středu jsme zažili hru Odsun, která ve všech vyvolala emoce, jaké mohli pocítit lidé, kteří byli opravdu v roce 1942 z této oblasti odsunuti. Tento den byla také podniknuta výprava k opuštěným nacistickým bunkrům hojně se vyskytujícím v této oblasti.

Čtvrtek byl ve znamení jídla. Ráno proběhla diskuse o přídělovém systému i s názornou ukázku toho, jaká byla za dob 2. světové války bída a nedostatek. Odpoledne se žáci rozdělili do tří skupin a každá připravovala jedno z jídel.

Bramboráři měli udělat bramborové placky, ale brambory si museli vykopat.

Chlebaři měli upéct chléb, ale museli si namlít mouku. K chlebu podávali máslo, které si museli sami utlouci.
Polívkáři měli uvařit slepičí polévku, ale slepici museli chytit, zabít, vyvrhnout, oškubat a pak teprve dát do vroucí vody. I zeleninu si museli sami vykopat, stejně jako vyrobit vlastní polévkové nudle.

Čtvrteční večer byl ještě věnován židovské otázce a čtení z úryvku Deníku Anny Frankové.

Mezi další zařazené aktivity patřilo například zacházení a hledání s detektorem kovu. Večery byly již poklidnější. Jeden večer se promítal film Operace Anthropoid, jiný se opět četly úryvky z Deníku Anny Frankové.
Celý týden byl skvělý a pro všechny velice přínosný. Mimo hlavní program se chlapci dobrovolně pustili do čištění potoka, dívky zase do pečení koláčů ke svačině.

Závěrem musím říci, že jsem na všechny své žáky velice pyšná, jak toto náročné téma i některé aktivity zvládli.

 

22.5. 2023 – O včele medonosné

U příležitosti Mezinárodního dne včel (20. 5. 2023) proběhla ve třídách 1. A a 1. B beseda o včele medonosné. Povídání se ujal pan učitel Tomáš Mach, který se ve včelařství vyzná a který si připravil zajímavou prezentaci. Ukázal dětem přímý přenos z úlů, ve kterých jsou instalované kamery, poukázal na rozdíly mezi včelou, vosou a sršněm a přinesl na ukázku plást a mezistěnu z úlu. Žáci se také dozvěděli, jak včely tvoří med a jak se následně zpracovává. Po prezentaci přišel čas na zvídavé dotazy žáků.

Obě třídy mu tímto ještě jednou moc děkují!

14.3. 2023 – Projektový den s Ornitou

V březnu se na naší škole realizoval projektový den ve výuce tematicky zaměřený na polytechnické a environmentální vzdělávání s názvem „Výroba a vyvěšení ptačích budek“ pro členky školního Ekotýmu. Průběh projektového dne lektorsky zajistili zástupci Ornity, z. ú. Program byl rozdělen na část teoretickou a praktickou.
Žákyně byly za pomoci interaktivních výukových metod vzdělány v oblasti specifik místní ptačí populace, osvojily si některé nové odborné termíny a dozvěděly se praktické informace o konkrétních druzích vyskytujících se v biotopu školy a poblíž něj.
Během praktické části žákyně ve dvojicích vyráběly ptačí budky. Završením projektového dne bylo provedení instalace budek na školním pozemku.
Všichni zúčastnění si celý projektový den moc užili.

Stanice přírodovědců

V březnu děti z 2.B podnikly výlet do Stanice přírodovědců, kde si prohlédly zvířata a dozvěděly se o nich mnoho zajímavostí.
Mimo to se chlapci naučili plést pomlázky a dívky velikonoční věnečky.

2.B – Trilobiti

V říjnu děti z 2.B navštívily Řeporyje, kde si užily procházku za trilobity. Navštívily významná naleziště zkamenělin, zažily cestu do pravěku. Poznaly největší dravce prvohor a trilobity. Nalezené zkameněliny si odnesly domů.

 

31.10. 2022 – Školní les do kapsy

Na konci října jsme před školou vysázeli na ploše cca 300 m2 malý les. Do výsadby se zapojilo veškeré žactvo, pedagogický sbor i několik rodičů. V rámci projektu jsme přetvořili nevyužívanou část školního pozemku na zelenou učebnu typu „výukový lesík“ s plánovaným posezením pro žáky. Tato venkovní učebna bude pro školu vítanou možností, jak našim žákům pro učení poskytnout zdravé a podnětné prostředí. Nejen v situaci horkých dní (květen, červen, září) bude venkovní učebna skvělým prvkem. Malý školní lesík též přispěje k obohacení místního biotopu a stane se součástí prachové a zvukové bariéry mezi školou a nedalekou vytíženou komunikací Patočkova. Vzniklou lesní učebnu budeme hojně propojovat s výukou, neboť jsme dlouhodobě zapojeni v mezinárodních vzdělávacích programech environmentální výchovy – Ekoškola a Les ve škole.

Třídní výlet 5. A a přespání ve škole

V naší třídě proběhl projekt s názvem Naše Praha, který měl za cíl probudit v žácích zájem o jejich okolí a vést je k organizačním dovednostem.

Nejprve si každý z žáků vybral nějakou část Prahy a poté její dominanty zpracoval do patřičně ozdrojované prezentace. Jednotlivé městské části jsme dali dohromady a připravili výpravy do příslušné oblasti.
Dne 23.3. ve čtvrtek proběhl první z plánované řady výletů, kdy jsme se pod vedením 3 žáků vydali na Prahu 2. Jeli jsme tramvají i metrem, navštívili Táborskou bránu, rotundu sv. Martina, kde jsme hledali dělové koule, baziliku sv. Petra a Pavla, hřbitov Vyšehrad (tam jsme hledali slavné osobnosti), vyšehradské sady. Pak jsme přejeli metrem na stanici I.P. Pavlova a z ní zamířili ke krásné bazilice sv. Ludmily z 19. století. Odtud jsme již pěšky přešli kolem chrámu Cyrila a Metoděje a zakončili výlet u Tančícího domu.
U každé památky měli vedoucí výpravy připravená zajímavá povídání i vtipné otázky, za jejichž zodpovězení dostali žáci vynikající bonbony.
Cestou zpět jsme trochu zabloudili, ale Google nás zachránil, takže jsme se včas dostali do menzy na oběd. Zde jsme se částečně rozdělili – několik žáků se odpojilo a odjelo na kroužek, aby se k nám opět připojili v průběhu dne.
Po obědě jsme šli se zbytkem žáků do školy, kde jsme chvilku odpočívali. Během odpočinku nám hráli písničku, což v nás probudilo touhu si zazpívat. Jakmile nám došel dech, vzali jsme si míče a vyrazili hrát sportovní hry ven.
Když nám byla zima, tak jsme se vrátili do školy, kde jsme do večerky stihli hledat poklad, dát si osobní Kahoot kvíz, zatančit si na malé diskotéce i zhlédnout vtipně šílený animovaný film.

Děti z 2.B prozkoumávaly vodní svět bezobratlých živočichů.

Školní pohár v boulderingu

Letos poprvé se naše škola zapojila do školního poháru v boulderingu. Je to výjimečná a velice náročná disciplína, která je určena pro žáky 2. stupně.
Naší školu zastupovalo 18 účastníků, kteří si vedli velice pěkně. Většina z nich dosáhla tří topů ze šesti. Bohužel ani tyto skvělé výsledky nestačily na postup do finále.
Tak snad příští rok. 🙂

Pravěký den

Na začátku roku čekal žáky šestých ročníků pravěký projektový den. Den začal v sále ZUŠ, kde nás čekal koncert pravěké kapely Altsteinzeitliche Knochenklangbilder. Členové této kapely se specializují na zprostředkování pravěku nejen pro děti, ale i pro běžnou veřejnost. V kapele se nacházejí archeologové, ale i učitelé, takže vystoupení mělo i edukační část.
Žáci si mohli vyzkoušet připravené hudební nástroje a zapojit se tak do samotného koncertu. Hudební část jsme zakončili průvodem po škole, který zvedl z lavice nejednu třídu. 😊

Žáci dále pokračovali ve výtvarných dílnách. Na prvním stanovišti tvořili z hlíny pravěké Venuše. Dále na ně čekala uměle vytvořená pravěká jeskyně, jejíž stěny pokrývali zvířecími a loveckými motivy. Posledním stanovištěm byla výroba pravěkých zbraní a šperků. Vše samozřejmě za použití přírodních materiálů.

Literární toulky Prahou

Třída 8. A putovala po památných místech českých literátů v rámci exkurze tematicky zaměřené na probírané učivo. Vše započalo u rodného domu držitele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta v Břevnově, dále pokračovala k Památníku národního písemnictví, Úvozem do Nerudovy ulice k domu U Dvou slunců, kde následovala soutěž v hledání co nejvíce domovních znamení. Dále jsme se přesunuli na Kampu k vile Jana Wericha. Mezitím jsme si prohlédli i jiné památky a místa. / Čertovku, Karlův most, sochy Davida Černého, Mosteckou i Malostranskou věž, Kostel sv. Mikuláše, Karlovu ulici, Klementinum, Staroměstské náměstí, Týnský chrám, dům E. E. Kische, Lennonovu zeď a jiné /. Nádherné počasí umocnilo příjemnou atmosféru celé exkurze.

Pražský mezinárodní maraton a ½ maraton

Již tradičně se žáci 2. stupně (7., 8., 9. třídy) naší školy účastní dobrovolnické činnosti na těchto dvou akcích.
Letošní ročník Pražského ½ maratonu se konal 1. 4. 2023 a naše škola zajišťovala občerstvovací stanici na 5. km trati.
Žáci běžcům podávali osvěžení ve formě neperlivé vody a iontových nápojů, které tam míchali. Dále jsme běžcům nabízeli občerstvení, jako jsou banány a pomeranče.
Akce se vydařila a zpětná vazba od hlavního organizátora byla výborná.

Pražské poetické setkání

Dne 17. 3. 2023 proběhlo školní kolo v recitační soutěži. Vybraní žáci se zúčastnili se svými texty, básničkami ve 4 kategoriích. Celkový počet recitátorů byl krásných 54. Hezká atmosféra v sále korespondovala s velmi pěknými vystoupeními. Odměnou byl zasloužený potlesk, předání diplomů i sladkých odměn. Vyhlášena byla první tři místa a speciální cena poroty pro třídní recitační pásmo. Doufáme, že i další ročník bude stejně úspěšný.

Městská knihovna Břevnov –  2. A, školní rok 2022/23

Třída 2. A navštěvuje pravidelně městskou knihovnu v Břevnově.

Vždy se s paní Tichou domluvíme na určitém tématu besedy. Žáci si zařídili kartičku do knihovny, pravidelně si knížky vypůjčují. Zlepšila se jejich úroveň čtení, čtou s porozuměním. Na každou besedu se vždy těší. Někdy mají besedu spojenou nejen s vypůjčováním a vrácením knih, ale také mají připravené různé aktivity.

V září měli žáci besedu o Josefu Ladovi a dalších ilustrátorech.
V říjnu besedu o spisovatelce Astrid Lingrenové.
V listopadu besedu o Čtyřlístku.
V lednu beseda na téma Pohádky.
V únoru besedu na téma Poezie.
V březnu besedu na téma Pověsti.
V květnu beseda na téma Dobrodružná literatura.
A v červnu nás ještě čeká beseda na téma Prázdninová četba.

Třeťáci ve světě včel

Víte, co všechno zvládne udělat včela – dělnice za svůj několikaměsíční život, jak se liší od včelí královny nebo od trubce, jak to vlastně funguje ve včelím úlu a kdo se stará o včelí „miminka“? Tak to vše se poslední listopadový den dozvěděli třeťáci z naší školy, když navštívili výstavu a přednášku ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Zajímavé vyprávění o tomto užitečném hmyzu, který obývá naši planetu déle než lidstvo samo, ale především výprava do pohádkového včelího světa, ve kterém si mohli vše osahat a vyzkoušet, nadchlo malé badatele tak, že se jim nechtělo domů.

 

19.10.2022 – Selb – Porzellanikon – společný výlet 3. A + 3. B

Středa 19.10.2022 byl dnem, kdy jsme poprvé s našimi dětmi vyrazili za hranice ČR. Všichni jsme se náš první celodenní výlet moc těšili. Cílem naší výpravy bylo Německo, a to konkrétně město Selb. Zde jsme navštívili Porzellanikon, což je muzejní komplex zabývající se výrobou porcelánu a keramiky. Zde pro nás byla nachystána prohlídka a workshop, kde si děti vyzkoušely malování na hrnečky. Výklad byl uzpůsoben věku dětí a byl opravdu velmi pěkný a poutavý.
Když děti dokončily práci na svých hrnečcích, vydali jsme se na cestu do Prahy. Ale ještě jsme si, aspoň tedy z autobusu, prohlédli hrad Loket a pokračovali směrem na Karlovy Vary. Času nebylo mnoho, ale procházku lázeňským centrem Karlových Varů jsme stihli. Výlet se všem moc líbil a my již pomalu začínáme přemýšlet nad dalším výjezdem…😀

Višňové dobrodružství

V loňském roce třídy 5. A a 6. B vyrazily vstříc dobrodružství na řeku Berounku do kempu Višňová. Celý výlet nebyl pro děti snadný, a to už od samého začátku. Čekaly je totiž nejen kilometry s plnými batohy, ale například i obstarání si jídla. Dětem se podařilo uvařit v kotlíku výborný guláš nebo špagety. Jídelníček jsme si pak všichni zpříjemňovali grilováním.

Ve větru i dešti, s plnými batohy a úsměvem na tváři děti kolikrát pochodovaly i dlouhé kilometry, aby se dostaly do vytoužených cílů. Se všemi úkoly i nástrahami si však nakonec všichni hravě poradili a zvládli je na výbornou.

Žáci šestého ročníku měli tento výlet okořeněný ještě o dobrodružství na vodě. Čekal je totiž vodácký výcvik. Přesto, že v první polovině nám počasí nepřálo, se všichni chovali statečně a na konci výcviku byly k vidění jen samé šťastné tváře.

Celá naše parta se také vydala na nedaleký hrad Křivoklát nebo si užívala míčových her a koupání.

Jako zlatý hřeb šesťáci, jakožto starší spolužáci, uspořádali pro páťáky nevšední noční bojovku. Ta totiž nesla téma Harry Potter a byla skutečně propracovaná od začátku až do konce do sebemenších detailů. Aby ne! Dali si s tím pořádnou práci!

Tak jsme si společně toto višňové dobrodružství pořádně užili!