INFORMACE O VÝSLEDCÍCH  ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY 15. 5. 2020 VE 12 HODIN

Zápis do 1. třídy – proběhne 21. a 22. dubna 2020.


Vážení rodiče,

z důvodu současné situace bohužel proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dojde tak pouze k formální části zápisu, motivační část se neuskuteční.

Žádáme Vás o spolupráci a preferujeme elektronické vyplnění žádosti do elektronického systému žadatelů www.jakdoskoly.cz a dále preferujeme podání všech dokumentů elektronickou formou.

Informace a dokumenty ke stažení budou k dispozici od 6. dubna zde na internetových stránkách školy nebo www.jakdoskoly.cz. Doporučujeme rodičům využít elektronické vyplnění žádosti a rezervační systém.

Možnosti podání dokumentů

 1. – 22. 4. 2020 je termín zápisu.
  Pokud škola obdrží žádost datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo doporučenou poštou dříve, správní řízení bude zahájeno až dnem zápisu.
 1. Datovou schránkou s ověřenými dokumenty v příloze.
 2. E-mailem s elektronickým podpisem a s ověřenými dokumenty v příloze.
 3. Osobně pouze 21. – 22. 4. 2020: dle rezervačního systému, který bude spuštěn od 6. 4. 2020: www.jakdoskoly.cz od 11 do 17 hodin.
  Vzhledem k současné epidemiologické situaci, aby nebyli ohroženi zaměstnanci školy ani rodiče, proběhne předání dokumentů na dvou stanovištích v přízemí budovy – boční vchod
  (ze strany hřiště). Žádáme rodiče, aby během osobního doručení dodržovali veškerá hygienická pravidla.
 4. Doporučeně poštou s ověřenými dokumenty v příloze.

Potřebné dokumenty k zápisu do 1. ročníku, které musí být u žádosti doloženy:

 1. Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání (vytištěnou s podpisy zákonných zástupců).
 2. Rodný list dítěte (ke kontrole správnosti dokumentů).
 3. Doklad o trvalém pobytu dítěte (OP zákonného zástupce nebo výpis z evidence obyvatelstva).
 4. Případná odborná a jiná doporučení.
 5. Pro odklad školní docházky nebo dřívější nástup dítěte do školy (zápis pětiletých), využijte také žádost na webu www.jakdoskoly.cz a vyznačte, že žádáte o odklad:
  1) formulář Žádost o odklad, 2) dokument z PPP nebo SPC a 3) posudek odborného lékaře. Dle nových pokynů v rámci pandemie je možnost těchto dokumentů doložit škole do 31. 8. 2020.

Důležité dokumenty ke stažení:
PŘIRUČKA PRO RODIČE ZÁPISY DO ZŠ 2020
Kritéria přijetí do 1. ročníku 2020 _ 2021
Spádová oblast ZŠ JAK
Chystame se do 1_třídy příručka školní zralosti _ Novadia

 

V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy Ing. I. Koubkovou emailem koubkova@jakomenskeho.cz .

Děkujeme za součinnost v této výjimečné situaci. Těšíme se až Vás a Vaše děti budeme ve škole moci přivítat osobně.

V Praze, 4. 4. 2020                                                          Ing. Ivana Koubková, ředitelka školy