ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Termín zápisu do 1. tříd je stanoven
na
úterý   16. 4. – od 13.00 do 17.00
a
středu 17. 4. – od 13,00 do 16,30

Zápis bude probíhat formou hry. Vyhraďte si prosím alespoň 30 minut času.

Pro školní rok 2024/2025 budeme otevírat dvě první třídy. Předpokládaný počet dětí přijatých do prvních tříd je 50.

 1. Rodičům je k dispozici rezervační systém na webových stránkách zřizovatele (www.jakdoskoly.cz) pro přesný čas zápisu .
  REGISTRACE DÍTĚTE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ZŠ: https://jakdoskoly.cz/zapis/#contentU zápisu je třeba:– odevzdat žádosti o přijetí
  – předložit rodný list
  – občanský průkaz zákonného zástupce
  – doložení trvalého bydliště dítěte (občanský průkaz nebo výpis z registru obyvatel)
  – dítě po odkladu – rozhodnutí o odkladu
  K žádosti o ODKLAD je třeba:
  – žádost o odklad
  a doporučení ze strany poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)
  a rovněž doporučení pediatra, odborného lékaře nebo klinického dětského psychologa – originál
  – rodný list
  – občanský průkaz zákonného zástupce

Kriteria-prijeti-2024

Spádové oblasti základních školy Prahy 6 naleznete ZDE

16. 5. 2024 v době od 14.00 do 16.00 hod.: nahlédnutí do spisu dítěte;

17. 5. 2024 ve 12.00 hod.: zveřejnění výsledků zápisu pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých dětí na školní vývěsce a webu školy;

22.5. 2024 v době od 14.00 do 16.00 hod.: v případě přijetí do dvou a více škol dodá zákonný zástupce do zvolené školy zápisový lístek a podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které jeho dítě nenastoupí.

3. 6. 2024: sejmutí výsledků zápisu ze školní vývěsky a webu školy