„Sdružení rodičů“ se od 3. dubna 2018 se stalo „Spolkem rodičů a přátel školy ZŠ J. A. Komenského“.

 

Stanovy ke stažení:

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy ZŠ J. A. Komenského

 

Členské příspěvky možno poukázat na účet vedený u Fio banky:

2701494743/2010

(Bez variabilního symbolu, do poznámky uveďte jméno žáka a třídu.)

 

Přehledy hospodaření: