Termíny třídních schůzek v roce 2019/2020

Třídní schůzky pro rodiče se konají ve dnech:

10. září 2019 od 17 hodin

19. listopadu 2019 od 18,00 hodin

10. března 2020 od 18,00 hodin

19. května 2020 od 18,00 hodin

Schůzky třídních důvěrníků vždy v den třídních schůzek od 17,15 hodin.

Změna termínu vyhrazena.

Termíny pedagogických rad v roce 2019/2020

13. listopadu 2019

15. ledna 2019

01. dubna 2020

17. června 2020

Změna termínů vyhrazena!

Nepovinné předměty ve školním roce 2019/2020

Nepovinné předměty:

1. ročník – Anglický jazyk

2. ročník – Anglický jazyk

6. ročník –  Německý jazyk

Akce

Břevnovské posvícení 5. – 6. 10. 2010

Těšíme se na advent + Den otevřených dveří listopad 2019

Vánoční besídka – 16. prosinec 2019

Den otevřených dveří –  únor  2020

Těšíme se do školy – březen 2020

Zápis do 1. třídy – 1. a 2. dubna 2020

Zahradní slavnost 4. 6. 2020

 

Kroužky
budou přidány