Koronavirus a druhá vlna – podpora pro malé i velké

Přečtěte si zde – Koronavirus a druhá vlna

Školní poradenské pracoviště

K čemu slouží

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k podpoře vzdělávání a výchovy žáků, služby poskytuje také pro pedagogy školy a rodiče žáků.  Základním cílem je podpora žáků ve výchovně vzdělávacím procesu v bezpečném prostředí, kde může každý uplatnit své schopnosti a rozvíjet se na maximu svého potenciálu.

Pomáháme budovat školu otevřenou, připravenou reagovat na potřeby doby, komunikující a spolupracující s rodiči a dalšími institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.  Vycházíme z celkové koncepce školy, která je založena na otevřeném přístupu k lidem, kde jsou všichni stejně důležití. Snažíme se respektovat individuality a budovat společenství, ve kterém rozvíjíme nejen výkonnost, ale též pozitivní životní hodnoty, především slušnost a zodpovědnost. Každého žáka chápeme jako bytost, která je schopna se rozvíjet a je aktivním spolutvůrcem svého vzdělávání.

Jak se objednat

Preferujeme první kontakt mailem (ozveme se Vám zpět), ne vždy můžeme brát telefon, protože pracujeme se žáky, rodiči či učiteli.

Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Mrázková, j.mrazkova@jakomenskeho.cz
(bývá ve škole především v úterý a ve středu)

Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Hrečínová, k.hrecinova@jakomenskeho.cz

Výchovný poradce: Mgr. Zuzana Havlíková, z.havlikova@jakomenskeho.cz

Kariérový poradce: Mgr. Petr Stuchlík, p.stuchlik@jakomenskeho.cz

Externí psycholog: Mgr. Adéla Kubíková, a.kubikova@jakomenskeho.cz
(projekt Klika), (bývá ve škole ve středu)

Dále můžete využít telefon do kanceláře školy:  233 351 684

Pokud se potřebujete objednat do Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6, kontaktuje naší poradenskou psycholožku:

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská, vlachynska@ppp6.cz   nebo tel.: 220 612 131

Před objednáním se do PPP doporučujeme konzultaci s námi (kontakty viz výše), PPP  dodáváme podklady pro nastavení podpůrných opatření a i nadále s ní spolupracujeme. Počítejte s delšími objednacími lhůtami (někdy až 3 měsíce).