ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

K čemu slouží

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k podpoře vzdělávání a výchovy žáků, služby poskytuje také pro pedagogy školy a rodiče žáků.  Základním cílem je podpora žáků ve výchovně vzdělávacím procesu v bezpečném prostředí, kde může každý uplatnit své schopnosti a rozvíjet se na maximu svého potenciálu.

Pomáháme budovat školu otevřenou, připravenou reagovat na potřeby doby, komunikující a spolupracující s rodiči a dalšími institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.  Vycházíme z celkové koncepce školy, která je založena na otevřeném přístupu k lidem, kde jsou všichni stejně důležití. Snažíme se respektovat individuality a budovat společenství, ve kterém rozvíjíme nejen výkonnost, ale též pozitivní životní hodnoty, především slušnost a zodpovědnost. Každého žáka chápeme jako bytost, která je schopna se rozvíjet a je aktivním spolutvůrcem svého vzdělávání.

Jak se objednat

Preferujeme první kontakt mailem (ozveme se Vám zpět), ne vždy můžeme brát telefon, protože pracujeme se žáky, rodiči či učiteli.

Školní speciální pedagog, vedoucí ŠPP: Mgr. Jana Mrázková, Ph.D. j.mrazkova@jakomenskeho.cz
(mimořádně do konce školního roku nepravidelně, prosím o kontakt mailem, na konzultaci se domluvíme)

Školní speciální pedagog: Mgr. Alena Gillová, a.gillova@jakomenskeho.cz (pondělí, středa)

Školní speciální pedagog, koordinátor péče o nadané: Mgr. Klára Ludwig, k.ludwig@jakomenskeho.cz (pondělí)

Školní psycholog: PhDr. Adéla Kubíková, a.kubikova@jakomenskeho.cz (úterý, středa)

Školní psycholog pro ukrajinské žáky: Mgr. Světlana Kryvoruchko, s.kryvoruchko@jakomenskeho.cz (pondělí až pátek dopoledne)

Školní metodik prevence, výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň: Mgr. Kateřina Hrečínová, k.hrecinova@jakomenskeho.cz

Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Karolína Valerová, k.valerova@jakomenskeho.cz

Dále můžete využít telefon do kanceláře školy: 233 351 684

Pokud se potřebujete objednat do Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6, kontaktuje naši školní psycholožku, která je zároveň i naší poradenskou psycholožku:

PhDr. Adéla Kubíková, kubikova@ppp6.cz   nebo tel.: 220 612 131

Před objednáním se do PPP doporučujeme konzultaci s námi (kontakty viz výše), PPP  dodáváme podklady pro nastavení podpůrných opatření a i nadále s ní spolupracujeme. Počítejte s delšími objednacími lhůtami (někdy až 3 měsíce).