Ekotým je hybnou silou aktivit odehrávajících se ve škole.

Analyzuje, plánuje, skrze ankety či osobní kontakt zkoumá názory všech členů naší školy, navrhuje vylepšení, zaznamenává pokroky, sestavuje Eko-kodex, informuje, opatruje nástěnky, komunikuje nejen v rámci školy, ale také s širší veřejností, prezentuje výsledky našich úspěchů v médiích, reprezentuje na Městském žákovském parlamentu.

EKOšéfky

 

NATY
„Nejvíc se mi líbí získávání nových informací. Kdybych na Eko nechodila, nevěděla bych tak o různých možnostech a příležitostech, jak se starat o naši planetu. Baví mě také jakékoli akce a výlety, které podnikáme. Fun fact – stojím si za tím, že náhodné tancování uprostřed ulice (bez žádného důvodu) všem zlepší den.“

 

MARŤA
„Nejvíc mě baví společně strávený čas se skvělým Ekotýmem. Vždycky mi to dodá energii a nové zkušenosti. Baví mě předávat ekoposelství mladším dětem. Domnívám se, že kompostování je budoucnost světa.“

 

MONČA
„Baví mě propojovat ekosvět s tím naším běžným. Na našem Ekotýmu mám nejradši to, jak originálně a odhodlaně plníme různé úkoly a výzvy. Snažím se omezit jízdu autem a chodit více pěšky, a proto hledám různé zkratky a nové cesty, kam se jak dostat. Ale s mým štěstím tyhle „výlety“ většinou končí větou: „bylo to dál, ale zato horší cestou.“

 

MARUŠKA
„Na Eku mě nejvíce baví plánování společného času a předávání zkušeností. Vždy se tam skvěle bavím a je to pro mě jako nabíječka. A domnívám se že třídění odpadu je budoucnost světa.“

 

Čemu jsme se věnovali v roce 2019/2020?

Na říjnové schůzce jsme si společně se členy Ekotýmu pro shrnutí představili všechna témata, jimiž se v programu můžeme zabývat. Velké části z nich jsme se již v předcházejících letech do hloubky věnovali – například tématu „Voda“, „Energie“, „Odpady“, „Doprava“ aj. Pro letošní rok jsme si tedy přibrali následující – k jednomu z témat z loňského školního roku „Prostředí školy“ jsme prostřednictvím hlasování zvolili ještě „Šetrného spotřebitele“ a také novou výzvu, tj. námi doposud nezpracované téma „Biodiverzita“.

Každý člen Ekotýmu se podle svého uvážení přidal k tématu, které je mu nejbližší. Ve vedení každé ze tří skupin máme vždy dvě zkušené žačky z vyšších ročníků, ty vedou tento tematický Ekotým napříč ročníky I. i II. stupně a s ním spolupracují.