Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

- dle dohody s vedoucí mateřské školy lze časové limity příchodu a odchodu individuálně upravit, jinak je nutné časová rozhraní    pro příchod a odchod dětí dodržovat

-  případné změny v příchodech nebo odchodech dětí nahlásit předem (telefonicky – 233 356 131, 739 452 985, ústně učitelce      den předem, písemně do sešitu v šatně, e-mailem)

- plánovaná nepřítomnost se omlouvá předem učitelce ústně, písemně do sešitu v šatně, e-mailem

- náhlá nepřítomnost (nemoc) první den, kdy dítě chybí nejpozději do 8.30 hodin

- dlouhodobá nepřítomnost se omlouvá ústně nebo písemně do sešitu, popřípadě se dokladuje lékařským doporučením

- po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv, dle potřeby rodiny (dítě musí být přihlášené na stravování)