Předpokládaný návrat cca  v 11,30 – 12, 00 k Břevnovskému klášteru.