VÝSLEDKY ZÁPISU UA

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.