V návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., Vám oznamuji vyhlášení ředitelského volna ve dnech 9. – 10. 5. 2024.
Ředitelské volno vyhlašuji z technických důvodů v návaznosti na dokončování prací a stěhování.                                                                                                                                                                                                                  Z tohoto důvodu nebude v provozu součást našeho školského zařízení: ZŠ

Provoz ŠD, ŠJ, MŠ Mládeže bude nepřerušen.
Děkujeme za pochopení.