Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy školy došlo ke změně organizace školního roku 2021/22, a proto školní rok končí 17. 6. 2022.
Ke stejnému datu končí také provoz školní družiny a školní jídelny.
V týdnu od 13. do 17. 6. bude školní jídelna  nabízet náhradní studenou stravu z důvodu začátku rekonstrukce varny. Studené náhradní obědy na tento týden je nutné objednat v objednávkovém systému!

Provoz mateřské školy je nezměněn.