Naše škola J. A. Komenského volí kreativní přístup ke vzdělávání inspirovaným heslem J. A. Komenského „Škola hrou“, a to s moderním přesahem. Proměňujeme běžné vyučování v projektové dny, které někdy rozkvétají do celých týdnů. Vybraná témata v těchto projektech nezkoumáme jen povrchně, ale přímo všemi smysly – sluchem, hmatem, zrakem, chutí i čichem. Doslova tématem žijeme.
Naše hravá a moderní metoda rozvíjí mezipředmětové vztahy. Do procesu se mohou zapojit všichni vyučující, kteří v dané třídě učí. Zaměřili jsme se na široké spektrum témat, jako jsou 2. světová válka, Pravěk, Středověk, Starověký Egypt, Přežití v přírodě nebo Kontinenty.
Každý projekt je okořeněn odbornými debatami, terénními výlety a praktickými či výtvarnými aktivitami, které nejen podporují nové poznání, ale také ho obohacují různými způsoby. 

Postupně Vám budeme vybrané projekty představovat.