Vážení rodiče,

na setkání v menze jsme slíbili, že Vás budeme průběžně informovat o aktuální situaci ve škole týkající se pokračování půdní vestavby.

  • 24. 10. 2022 – Dne 13. října 2022 uplynula lhůta pro podání nabídek a téhož dne proběhlo první kolo jednání komise. Následně proběhla kontrola a vysvětlení nabídek. Aktuálně proběhne druhé kolo jednání komise a následně bude do RMČ P6 předloženo usnesení – rozhodnutí o výběru. Po doplnění příslušných dokladů a uplynutí zákonem stanovené 15-ti denní lhůty pro podání námitek proběhne podpis smlouvy o dílo. Zahájení stavebních prací předpokládáme v závislosti na výše uvedených krocích na přelomu listopadu a prosince letošního roku.

 

  • 29. 9. 2022 – V současné době je zveřejněno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací akce ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba – dokončení. Proběhla prohlídka místa plnění a běží lhůta pro podání nabídek. Aktuálně je termín pro podání nabídek, s ohledem na dotazy dodavatelů, stanoven na 13. října letošního roku.
    Následně proběhne kontrola nabídek včetně případného vysvětlení nabídek, odsouhlasení výběru dodavatele RMČ P6 a po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek proběhne podpis smlouvy o dílo.
    Do 7 dní od vložení smlouvy o dílo do registru smluv budou zahájeny stavební práce. Zahájení stavebních prací předpokládáme, v závislosti na výše uvedených krocích, na přelomu listopadu a prosince letošního roku.
    Na přelomu září a října bude zajištěn odvoz stavebního materiálu ponechaného na školním dvoře původním dodavatelem.

Ing. Ivana Koubková, ředitelka
ZŠ a MŠ J. A. Komenského
a
Svatopluk Votruba
vedoucí investičního oddělení pro školské stavby
SNEO, a.s.