V úterý 10. 1. 2023 bylo podepsáno „Předání stavby“ se společností KONSIT a.s. Od středy začaly stavební práce v okolí školy, v budově školy, a i v budově ZUŠ.
V prostoru ZUŠ byla vytvořena provizorní příčka, aby byl oddělen prostor chodby a stavby nové jídelny, kde budou probíhat bourací práce k zvětšení jejího prostoru.
Stavební práce probíhají i ve 3. patře budovy ZŠ. V co nejkratší době dojde k opravení venkovního dřevěného schodiště.

Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti a pozornosti v areálu školy a jejím blízkém okolí.