Předpokládaný návrat zítra 16. 5. v 11.30 hodin k Břevnovskému klášteru.