Vážení rodiče, milí žáci,

na základě výsledků konkurzního řízení byla od 1. července 2024 Radou městské části Praha 6 jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Kateřina Hrečínová.
Jsem ráda, že školu předávám do dobrých rukou. Nové paní ředitelce přeji hodně sil, pevné nervy, prima žáky a spolupracující rodiče.

I. Koubková

Na fotografii zleva:
Místostarostka – školství a investice ve školství Ing. Mariana Čapková, MBA
Nová ředitelka ZŠ a MŠ J.A.Komenského – Mgr. Kateřina Hrečínová
Ředitelka ZŠ náměstí Svobody – Mgr. Michaela Rybářová
Vedoucí odboru školství MČ P6 – Ing. Marie Kubíková