Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 v budově školy.

S sebou prosím vezměte:

  1. rodný list dítěte
  2. průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce
  3. vyplněnou žádost - ke stažení níže, případně obdržíte u zápisu
  4. rozhodnutí o odkladu z minulého roku ( pokud dítě mělo odklad)
 

Souhrn pro jednotný postup

při zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Termíny: 

Zápis do 1.tříd se bude konat 04.04.2017 a 05.04.2017.

Výsledky zápisu budou zveřejněny 21.04.2017 v 10:00 hod.

Počet otvíraných tříd: 2

Hlavní kritéria:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude veřejné losování.

 

Žádost o odklad:

  1. k zápisu přineste žádost o odklad 
  2. doporučení příslušného školského poradenského pracoviště
  3. doporučení odborného lékaře

Vzhledem k tomu, že termín letošních zápisů do 1.tříd byl ministerstvem stanoven na duben, nebude příliš času na případná další vyšetření při problematickém výkonu dítěte u zápisu. Proto doporučujeme rodičům, kteří mají pochybnosti o školní zralosti svých dětí, aby si zajistili objednání do poradny v předstihu. Bez potřebných dokumentů nebude možné uskutečnit odklad školní docházky k 31.5.2017, kdy je poslední termín k odevzdání potvrzení k odkladu školní docházky.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku vydané MŠMT - ke stažení ZDE

 

Formuláře potřebné k zápisu:

DOTAZNÍK PRO RODIČE.doc (41,5 kB)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky ( pokud budete žádat  nebo o něm uvažujete )