Kroužky pro školní rok 2017/2018

Platbu za kroužek proveďte prosím do 13. října 2017 převodem na účet školy - ČÚ 4236061/ 0100, 
variabilní číslo dostane žák od učitele nebo lektora.
(Na požádání možno také v hotovosti v kanceláři školy (prosíme v úředních hodinách).

KROUŽEK

SKUPINA

DEN

ČAS

VYUČUJÍCÍ

CENA / POL

 

Angličtina – začátečníci *

4. třída

ST

12:45 – 13:30

Petra Novotná

750 Kč

otevřeno    

Angličtina – mírně pokročilí *

5. třída

ÚT

12:45 – 13:30

Petra Novotná

750 Kč

otevřeno

Angličtina – pokročilí *

6. a 7. třída

PO

14:15 – 15:00

Zdenka Martínková

750 Kč

NE

Dramatická výchova I

I. stupeň

ÚT

14:00 – 15:00

Kristýna Blažková

750 Kč

otevřeno

Dramatická výchova II

II. stupeň

ÚT

16:00 – 17:00

Marcela Puldová

750 Kč

otevřeno

Počítačová grafika

I. stupeň

PO

14:00 - 14:45

Jan Hamerník

750 Kč

otevřeno

Klub mladého diváka

od 13 let

4 představení / rok

Kateřina Hrečínová

430 Kč

NE

Klub deskových her

4. – 9. třída

PO

14:15 – 15:45

Petr Stuchlík

750 Kč

NE

Kung-fu

 

PO

14:00 – 15:00

Magdaléna Šedivá

750 Kč

otevřeno

Matematika pro 7. třídu

7. třída

PO

14:00 – 15:00

Eva Ondrejková

750 Kč

otevřeno

Matematika - příprava na SŠ

8. a 9. třída

PO

15:30 – 16:15

Jan Hamerník

750 Kč

otevřeno

Pěstitelství

II. stupeň

ST

15:00 – 16:00

Jan Hamerník

750 Kč

NE

Tancování **

mladší

PO

14:15 – 15:00

Marcela Puldová

Gabriela Dygrínová

750 Kč

otevřeno

starší

PO

15:15 – 16:00

Výtvarná výchova

bez omezení

ÚT

15:30 – 17:00

Gabriela Dygrínová

1400 Kč

otevřeno

Některé kroužky nebyly otevřeny kvůli malému počtu zájemců.

 

Otevřené kroužky a mimoškolní aktivity pro školní rok 2016/2017

    Platbu za kroužek proveďte prosím převodem na účet školy - ČÚ 4236061/ 0100, variabilní číslo dostane žák od učitele nebo lektora.
   Na požádání možno také v hotovosti v kanceláři školy (prosíme v úředních hodinách).
 
 •  Příprava na cambridské zkoušky YLE.

        Starters 3.- 4. třída -  pondělí 12.45 - 13.30; Movers 5. třída -  středa 12.45 - 13.30
         vede Mgr. Petra Novotná

 • Hudebně - dramatická výchova pro I. i II. stupeň – úterý 13.40 – 14.40 a 14.40 – 15. 40
  vede Mgr. Marcela Puldová (nepovinný předmět, ne 1. třída)
 • Výtvarný kroužek – úterý 15.30 – 17.00 - vede Mgr. Gabriela Dygrínová (netradiční techniky, rozvoj kreativity – grafika, animace)
 • Taneční kroužek – pondělí od 14,30 sál ZUŠ - vede Mgr. Gabriela Dygrínová a Mgr. Marcela Puldová (mix tanečních stylů)
 • Kung-fu – pondělí 15.00 – 16.00 a 16.00 – 17.00 - vede lektor Jan Poláček (obrana s využitím síly soupeře ve svůj prospěch,   vhodné pro každé dítě kteréhokoliv věku i výkonnosti
 •  Fyzikální a chemické pokusy pro I. stupeň – čtvrtek 14.00 – 15.00 - vede Mgr. Petr Stuchlík
            ______________________________________________________________________________________________________________________
 • Hrátky s gymnastikou - základy gymnastického tréninku (akrobacie, trampolína, nářadí) - úterý 14.30-15.30 ve školní tělocvičně. Kroužek pro děti 1.-4. ročníku. Možnost přistoupit do kroužku v listopadu s poměrnou platbou do konce pololetí.  Kontakt paní Machová, tel. 602566260.

Nabídka kroužků a mimoškolních aktivit na školní rok 2016/2017

 •  Příprava na cambridské zkoušky YLE.

    Starters 3.- 4. třída -  pondělí 12.45 - 13.30; Movers 5. třída -  středa 12.45 - 13.30
     vede Mgr. Petra Novotná

 • Hudebně - dramatická výchova pro I. i II. stupeň – úterý 13.40 – 14.40 a 14.40 – 15. 40
  vede Mgr. Marcela Puldová (nepovinný předmět, ne 1. třída)
 • Výtvarný kroužek – úterý 15.30 – 17.00 - vede Mgr. Gabriela Dygrínová (netradiční techniky, rozvoj kreativity – grafika, animace)
 • Taneční kroužek – pondělí od 14,30 sál ZUŠ - vede Mgr. Gabriela Dygrínová a Mgr. Marcela Puldová (mix tanečních stylů)
 • Klub mladého diváka – vede Mgr. Kateřina Hrečínová (návštěva divadel, cca 1 za měsíc)
 • Tvůrčí psaní – pondělí 14.00 – 15.00 - vede Mgr. Kateřina Hrečínová ( např. tvorba školního časopisu)
 • Kung-fu – pondělí 15.00 – 16.00 a 16.00 – 17.00 - vede lektor Jan Poláček (obrana s využitím síly soupeře ve svůj prospěch,   vhodné pro každé dítě kteréhokoliv věku i výkonnosti)
 • Sportovní hry pro 1. - 4. třídu – pondělí 14.15 – 15.00 - vede Mgr. Oldřich Ouzký
 •  Přírodovědný kroužek – pondělí 14.40 – 15. 40 - vede Bc. Zdenka Martínková
 •  Fyzikální a chemické pokusy pro I. stupeň – čtvrtek 14.00 – 15.00 - vede Mgr. Petr Stuchlík

Kroužky ve školním roce 2015/2016

Gymnastické hrátky

úterý  13,45 -14,30 h  - GAA Agency

 

další kroužky na naší škole zajišťuje Centrum Fialka

 

Dětské kroužky s Fialkou

Vážení rodiče a milé děti,

Dětské a Mateřské centrum Fialka připravuje pro Vaše děti

v ZŠ J. A. Komenského pro školní rok 2014/2015 tyto zájmové kroužky

Florbal

pondělí 14.00 hod. – 14.45 hod. 

Sportovní hry

 úterý 14.45 hod. – 15.30 hod.  
 

Moderní tanec a hip hop

středa 14.10 hod. – 14.55 hod. 

 

Přihlásit se můžete také vyplněním a odesláním přihlášky,

kterou najdete na našich webových stránkách.

Děti se dostaví v uvedeném čase k hlavnímu vchodu školy,

kde si je náš lektor vyzvedne.

Družinové děti si lektor vyzvedne v družině.

Prosím informujte o uvolnění dítěte na kroužek i paní vychovatelku.

Děti, které bude lektor vyzvedávat v družině, musí mít poznamenáno v notýsku,

že budou odcházet s lektorem na kroužek.

Po skončení kroužku lektor tyto děti odvede zpět do družiny.

 

 

Kontakt:
Karlovo náměstí 557/30
Praha 2 120 00
tel.: 774 740 440, 271 742 893
fax: 267 311 660

email: info@centrumfialka.cz

  www.centrumfialka.cz