Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování pro školní rok 2023/2024

  • úplata se platí po celý školní rok od 4. září 2023 do 29. června 2024
    • 750 Kč / měsíc 
  • Stravné
    • Celodenní  (3 – 6 let)  53 Kč
    • Celodenní  (6 – 7 let) 61 Kč             

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Plátce může poukázat úplatu za více kalendářních měsíců najednou. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Na základě § 123 odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb., je poskytováno v posledním ročníku mateřské školy bezúplatně.

– V případě, že dítě nepřijde do MŠ a nebude se tudíž stravovat, je nutné jej odhlásit.

– Odhlásit dítě lze předem nebo v den absence, nejpozději do 8.30 hod. (telefonicky, e-mailem, aplikace lyfle.com).

– Do této doby je nutné nahlásit i odchod dítěte ze školy po obědě.

– Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je již připravována.

– Jídla podávaná v mateřské škole  se konzumují pouze v  provozovnách školního stravování.

– Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce a to pouze ze zdravotních důvodů (§2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), kdy si rodič může oběd odebrat a to v rozmezí od 11.40 do 11.50 hod.

– Přesnídávka ani odpolední svačina nebude vydávána (ani v případě neplánovaného odchodu dítěte ze školky po obědě) z důvodu závažných hygienických předpisů  při dodržování kritických bodů systému HACCP.

– Je proto ve vašem vlastním zájmu dítě včas odhlásit ze stravování.

Rodičovský příspěvek

Spolek rodičů a přátel školy

Platbu, prosím, posílejte na účet Spolku rodičů a přátel MŠ Mládeže

  • 2 200 Kč na rok / dítě 

Použití:

– nákup hraček na třídy

– didaktické pomůcky

– výukové CD pro děti

– vylepšení prostředí pro děti – vybavení třídy

– divadelní představení

– nadstandartní  pomůcky na VV

– Mikulášské překvapení

– knížky pro děti apod.