Informace pro rodiče místo schůzky, která je každoročně na začátku školního roku.

 Informace o školním řádu, provozním řádu školní jídelny 

 • Informace o školním řádu, akcích a dění v MŠ najdete na webových stránkách školy (jakomenskeho.cz), nástěnkách a aplikaci Lyfle.
 • Rodiče jsou povinni seznámit se školním a provozním řádem školní jídelny a dodržovat ho.
 • Seznámení potvrdí svým podpisem na jednotlivých třídách do konce září.

 

Nejdůležitější informace ze školního řádu:

 • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce.
 • V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo šatny s tím, že dítě dojde do třídy samostatně, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do doby jeho příchodu do třídy.
 • Doba vyzvedávání dětí z mateřské školy je buď po obědě v době od 12:30 do 13:00 hodin nebo odpoledne po svačině v době od 15:00 do 17:00 hodin.
 • Z důvodu COVID prosíme dodržovat příchod do třídy nejpozději do 8:30 hod., použijte vždy prosím dezinfekci u vchodu a pečlivě si umyjte s dětmi ruce před příchodem do třídy. Děkujeme, že respektujete naše pravidla pro ochranu nás všech.
 • Dítě je rodiči předáno osobně.
 • Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách školy nebo školní zahrady.
 • Řád je trvale vyvěšen na nástěnce v šatnách tříd a zároveň v platném znění na webových stránkách školy (jakomenskeho.cz)
 • Školní řád je závazný, a proto budou rodiče vyzváni k potvrzení svým podpisem, abychom vědeli, že jste si ho prostudovali.
 • Vyzvednout děti je nutno do 17:00 hod.
 • V šatnách jsou rodiče povinni zachovávat pořádek, nenechávat těžké předměty nahoře na skříňkách (nebezpečí pádu na děti).
 • Ve školce je zajištěn pitný režim.
 • Nutnost jiného oblečení do tříd a na zahradu, v přihrádkách v šatně nechávat náhradní oblečení (nevhodné džíny a prstové rukavice – komplikují dětem převlékání).
 • Oblečení a obuv je třeba podepisovat.
 • Z důvodu bezpečnosti je zakázáno nechávat v šatnách kola, odrážedla a koloběžky.

 

Zdravotní stav dítěte při příchodu do MŠ

 • Vzhledem k podzimnímu počasí a prvotnímu vstupu dítěte do kolektivu, tj. ke zvýšené možnosti onemocnění, prosíme rodiče z ohledu k ostatním, aby nepřiváděli do školky děti s kašlem, teplotou apod.
 • Děti s rýmou, kašlem (kapénková nákaza), průjmem a s výskytem vší nebo hnid do školky nepatří!
 • INFEKČNÍ onemocnění je třeba neprodleně hlásit do školky!

 

Omluvy nepřítomnosti

 • Nutno nahlásit nejpozději do 8:30 hod. přes aplikaci LYFLE, na telefonní linku (233 356 131,739 452 985) z důvodu odhlášení stravování.
 • Neomlouvejte děti na e-mail (e-mailem pouze dlouhodobé omluvy).
 • Omlouvání dětí předškolního věku: do 5 dnů nepřítomnosti dítěte stačí ve třídách, nad 5 dní emailem paní ředitelce. Omluvy se zapisují do omluvného listu, který rodiče poté podepisují. Omluvné listy jsou ve třídách.

 

Kontakty – na webu a ve vestibulu MŠ

 

Spolek rodičů 

 • S případnými dotazy se můžete obrátit na předsedkyni paní Zlínskou nebo pokladní paní Koschinovou. Vyúčtování loňského roku bude umístěno na nástěnce, kde se mohou rodiče podívat na jednotlivé výdaje.
 • Z důvodu COVID navrhujeme v letošním roce roční příspěvek snížený na 1000,-Kč místo 1600,-Kč na dítě. Důvodem je menší čerpání způsobené COVID (méně divadel, výstav, aktivit s dětmi..).
 • Z těchto financí jsou placeny aktivity pro děti – osobní dárky pro děti, nadstandartní VV, divadla, výstavy…) V případě nesouhlasu napište zprávu paní pokladní Koschinové do 30. 9. 2020 na adresu petra@koschin.net
 • Částku lze rozdělit a zaplatit za 1. pololetí 500 Kč do 31. 10. 2020.
 • Prosíme rodiče o uhrazení částky na účet SRPŠ naší školky 27-8095200297/0100.
 • POZOR!!! – NESPLEŤTE S ČÍSLEM ÚČTU ZŠ A MŠ, který je určen pro platby stravného, školného a předškolní angličtiny.
 • Variabilní symboly pro děti budou na přiloženém seznamu ve vestibulu.
 • Na Spolek rodičů lze také posílat v případě zájmu sponzorský finanční dar (darovací smlouva bude vystavena).
 • Cílem spolku je podpora kvalitního vzdělávání, zapojení rodičů do školních i mimoškolních aktivit, řešení organizačních, materiálních otázek týkajících se chodu MŠ.
 • Všechny Vaše peníze budou sloužit k materiální i nemateriální podpoře dětí. Za Vaše peníze lze pořídit standardní vybavení, zlepšit prostředí školy a zefektivnit vzdělávání.

 

Kroužky

 • V 1. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou kroužky probíhat.
 • Ve 2. pololetí zvážíme otevření kroužků dle vývoje epidemiologické situace.
 • Rada Městské části Praha 6 pokračuje v realizaci programu na podporu jazykového vzdělávání předškolních dětí v MŠ, a proto bude realizován pouze kroužek Angličtinky pro předškoláky

 

Angličtinka pro předškoláky

 • Pondělí a středa (v časech: 15:00 – 15:30, 15:30 – 16:00)
 • Rozsah výuky – 2x týdně 1 vyučovací hodina (30 minut) s počtem 8 – 12 dětí.
 • Registrace zde: https://forms.gle/K2JCo2MFkw2PEnGK7
 • Cena: 1. pololetí – 600 Kč
 1. pololetí – 800 Kč
 • Podklady k platbě budou k dispozici po ukončení registrace.

 

Předškolní příprava

 • Předškolní příprava pro školáky bude letos realizována každý týden ve třídě, začátek v říjnu, sledujte k této aktivitě pokyny ve své třídě.

 

Platby školné a stravné – Info ve vestibulu MŠ a u paní hospodářky Libušky

 

Máte-li jakékoliv doplňující dotazy k fungování či činnostem školky, obraťte se na Vaše třídní paní učitelky, vedení školky, nebo paní hospodářku.

Vítáme jakoukoli pomoc rodičů.

 

 

Držme si navzájem palce, ať jsme všichni zdraví, přeji všem klidný školní rok a spokojené děti.

Martina