REŽIM DNE

06:30 – 08:30                SCHÁZENÍ DĚTÍ (6:30 – 7:30 TŘÍDA JEŽKŮ), VOLNÁ HRA

08:30 – 09:00                RANNÍ CVIČENÍ, OSOBNÍ HYGIENA, DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 – 09:30                ŘÍZENÉ ČINNOSTI A AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, NA JEJICH CITOVÝ, ROZUMOVÝ A TĚLESNÝ ROZVOJ, PROVÁDĚNÉ PODLE ŠVP A V SOULADU SE ZAMĚŘENÍM JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

09:30 – 11:30                OSOBNÍ HYGIENA, PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU, POBYT VENKU

11:30 – 11:45                OSOBNÍ HYGIENA, PŘÍPRAVA NA OBĚD

11:45 – 12:30                OBĚD, PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK

12:30 – 13.00                VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ

12:30 – 14:00                ODPOČINEK MLADŠÍCH DĚTÍ, INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI

14:00 – 14:30                OSOBNÍ HYGIENA, VOLNÁ HRA

14:30 – 15:00                ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:00 – 17:00                VOLNÉ ČINNOSTI A AKTIVITY, ZÁJMOVÉ KROUŽKY, VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ SE LZE DOSTAVIT S DÍTĚTEM I V JINÉ DOBĚ (NUTNOST NAHLÁSIT ZMĚNY VE STRAVOVÁNÍ).