REŽIM DNE

06,30 – 08,30

scházení dětí (6:30 – 7:30 třída ježků), volné spontánní zájmové aktivity, jazykové chvilky

08,30 – 09,00

ranní cvičení, osobní hygiena, dopolední svačina

09,00 – 09,30

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

09,30 – 11,30

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 – 11,45

osobní hygiena, příprava na oběd

11,45 – 12,30 

oběd, příprava na odpočinek

12,30 – 13,00 

vyzvedávání dětí po obědě

12,30 – 14,00

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky

14,00 – 14,30

osobní hygiena, volná hra

14,30 – 15,00 

odpolední svačina

15,00 – 17,00

volné činnosti a aktivity, zájmové kroužky, vyzvedávání dětí

 

po předchozí dohodě se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování)