Jak vypadá celý náš den?

  • Pomocí našeho režimu se snažíme dětem nastavit řád dne a ten nejdůležitější pocit … POCIT BEZPEČÍ…
  • Časy a aktivity jsou pouze orientační, protože se snažíme co nejvíce přizpůsobit potřebám a zájmům dětí

 

06.30 – 08.30

scházení dětí (6.30 – 7.30 třída ježků), volné spontánní zájmové aktivity, jazykové chvilky

08.30 – 09.00

ranní cvičení, osobní hygiena, dopolední svačina

09.00 – 09.30

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

09.30 – 11.30

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 11.45

osobní hygiena, příprava na oběd

11.45 – 12.30 

oběd, příprava na odpočinek

12.30 – 13.00 

vyzvedávání dětí po obědě

12.30 – 14.00

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky

14.00 – 14.30

osobní hygiena, volná hra

14.30 – 15.00 

odpolední svačina

15.00 – 17.00

volné činnosti a aktivity, zájmové kroužky, vyzvedávání dětí

 

po předchozí dohodě se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování)