Žádost škole je nutno podat do 31. 10. 2023

Případní zájemci o pomoc v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze naleznou veškeré informace zde:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi