Mateřská škola Mládeže 1788/19 Praha 6  je na základě usnesení ZMČ Praha 6 součástí Základní školy J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště1/1100 Praha 6.

 

Zřizovatel školy: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23

Ředitelka školy: Ing. Ivana Koubková

Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Mgr. Martina Feltovičová

Vedoucí školní jídelny: Libuše Tylová

 

Počet tříd: 4 třídy s heterogenním složením dětí (děti různého věku)

Kapacita dětí: 100

Provoz školy: 6.30 – 17.00 hodin

Úplata: 700 Kč/ měsíc

Email: skolka@jakomenskeho.cz

Telefon: 233 356 131, 739 452 985

IČO: 481 33 817

Číslo účtu: 4236061/0100

Více zde: http://www.jakomenskeho.cz/materska-skola/