Kroužek ANGLIČTINKA (pro předškolní i nepředškolní děti)

Registrace se týká dětí předškolních i mladších (nepředškolích) a končí 16/9/2022!

Nepredskolaci:
https://forms.gle/hqPfc6299C2xcWKu5

Predskolaci:
https://forms.gle/kLHmd6ai9sZKR1sYA

Lekce probíhají přímo v MŠ, 2krát týdně v pondělí a ve středu, cca 8–12 dětí ve skupince. Výuka probíhá hravou formou, pro děti zajímavou a přirozenou je vedena lektorem, který je nejen svým jazykovým vzděláním, ale zároveň i pedagogickým vzděláním vhodný pro práci s dětmi předškolního věku, a hlavně zkušenostmi s výukou. Náplní kurzu je získání první slovní zásoby jazyka s maximálním důrazem na správnou výslovnost. Veškeré učební materiály dostanete během školního roku. Výsledkem kurzu je především zájem dítěte o cizí jazyk a slovní zásoba odpovídající věku dítěte.

pondělí a středa:

  1. skupina od 14:45 do 15:15hod. (předškoláci)
  2. skupina od 15:15 do 15:45 hod. (nepředškoláci)
  3. skupina od 15:45 do 16:15 hod. (předškoláci)
  • cena kroužku pro předškolní děti: 1000,- Kč /1. pololetí
  • cena kroužku pro nepředškolní děti: 1700,-Kč / 1. pololetí
  • částka se hradí na účet školy
  • termín platby bude upřesněn

 

Těšíme se na Vaše děti!

Marcela Benešová
Lektorka Angličtiny
TEL: 725 707 291
INFO@ANGLICTINKA.CZ

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet kroužků nerozhoduje o kvalitě MŠ …

Vážení rodiče, redukujeme kroužky v naší školce. Jsme přesvědčeni, že redukce kroužků je cesta správným směrem. Vaše děti potřebují volnou hru, potřebují dosytit vlastní potřeby svých zájmů. Podnětné prostředí tříd je dostatečným motivátorem. Nabízené kroužky nechť využijí děti, které projevují skutečný zájem o tuto aktivitu.

 

ANGIČTINKA PRO PŘEDŠKOLÁKY pod vedením externí lektorky Petry Kudrnové

Kdy: v pondělí a ve středu, 1. skupina 15.15 – 15.45, 2.skupina 15.45 – 16.15

Kroužek Angličtinka je určen pro předškoláky. Lekce trvá 45 minut a první skupina začíná ve 15.15 hodin.

Kroužek probíhá v rámci projektu Jazyková šestka, a proto 2/3 platby hradí MČ Praha 6 a 1/3 platby hradí rodiče. Pololetní částka činí 600,- Kč. Dítě je zapotřebí přihlásit přes elektronický formulář zaslaný emailem třídními učitelkami.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ANGLIČTINKA PRO NEJMENŠÍ pod vedením externí lektorky Petry Kudrnové

Kdy: v pondělí a ve středu, 14.45 – 15.15

Angličtinka pro nejmenší děti, které často ještě nemluví ani v rodném jazyce. Přirozená je otázka, jestli má smysl chodit s nimi na výuku angličtiny? Určitě ano – mozek dětí do tří let je doslova jako houba a nasává všechno, s čím se potká. Z pohledu řeči jde o pasivní fázi učení jazyka, kdy děti ještě nemluví, nebo mluví málo – stejně, jako v rodném jazyce. V rámci hodin však máme dostatek pohybových aktivit, her a úkolů, ve kterých děti naučené věci aktivně používají.

Délka lekce: 30 minut

Cíle kroužku: děti se seznámí s intonací a rytmem angličtiny a naučí se základní slovíčka a pokyny lektora

______________________________________________________________________________________________________________________________________

TANEČKY pod vedením externí lektorky Mgr. Ilony Pochmannové

Kdy: ve čtvrtek, 1. skupina: 16.00-16.30 hodin, 2. skupina: 16.30 – 17.00

Děti se hravou formou seznamují s tanečními pohyby, poskoky, s rytmem písniček. Na konci každé lekce je hra, která je uvolňující, děti mají možnost své taneční realizace a improvizace. Za rok zvládneme 15 až 20 písniček a choreografií.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SPORTOVKY pod vedením externí lektorky Terezy Supové

Kdy: v úterý, 1. skupina: 16.00-16.45 hodin, 2. skupina: 16.45 – 17.30

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří se těší na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry s míčem či nářadím, díky kterým se „vyřádí“ a odreagují.

V průběhu kroužku se děti seznámí s velkou škálu sportů a mohou si pak vybrat, který je pro ně ten nejlepší. Děti by se měly naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč, odpalovat míč. Pomocí her se mohou učit vzájemné úctě, píli, soustředění, rozvíjet své schopnosti, dovednosti, nacvičovat řešení soutěžních situací a také nést při tom všem vlastní zodpovědnost i umění fair play.

Délka a čas trvání: 45 min.

Průběh hodiny: Lekce probíhají formou ukázky se slovním doprovodem a nácvikem s opravou od lektora.Co mít s sebou: sportovní oblečení a vhodnou obuv, lahev s pitím 

______________________________________________________________________________________________________________________________________