Kroužek ANGLIČTINKA

 Vážení rodiče,

pokud chcete zaregistrovat Vaše dítě na kroužek Angličtinky, můžete tak učinit přes webovou stránku MŠ, kde naleznete odkaz na registrační formulář a všechny potřebné informace.

Registrace se týká především dětí předškolních, po dohodě i nepředškolních a končí 20/9/2023!

Link na web:

Předškoláci:  https://forms.gle/tFmz4bTDGK1cNWWdA

Nepředškoláci:  https://forms.gle/JAxoubBgvPneUbYb6

 

Lekce probíhají přímo v MŠ, 2x týdně (pondělí a středa) cca 8–12 dětí ve skupince. Výuka probíhá hravou formou, během lekce (30–35 min.) se střídají klidnější pasáže s pohybovými, se zpěvem, recitací, malováním a hrou. Náplní kurzu je získání první slovní zásoby jazyka s důrazem na správnou výslovnost.

Výsledkem kurzu je především zájem dítěte o cizí jazyk a slovní zásoba odpovídající věku dítěte.

Veškeré učební materiály dostanete během školního roku.

Cena kroužku pro předškolní děti: 1000,- Kč /1. pololetí (částka se hradí na účet školy), termín platby bude upřesněn

Cena kroužku pro nepředškolní děti: 1800,-Kč / 1. pololetí

 

Těšíme se na Vaše děti!

Marcela Benešová
Lektorka Angličtiny
TEL: 725 707 291
INFO@ANGLICTINKA.CZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY S ATLETICKOU PRŮPRAVOU TJ PUPÁSEK pod vedením externí lektorky Terezy Supové

 

Každé úterý 

16.00 – 16.45

Cvičit začínáme od října. Přihlášky na: www.tjpupasek.cz

Tréninky probíhají přímo ve školce. Trénuje trenérka Tereza Supová, studentka FTVS UK.

Členský příspěvek 2 450 Kč/pololetí/14 tréninků.

Residenti Prahy 5,6,17 mohou využít příspěvek od Aktivního města.

Zapojili jsme se do projektu Darujeme kroužky dětem, kde je možné využít příspěvku:

  • Darujeme kroužky dětem (CZ) – 1. pololetí 2023/24 – sportovní a volnočasové aktivity (příspěvek ve výši 2000 Kč, rozdělený na 4 transakce po 500 Kč, bez nutnosti spoluúčasti)
  • Darujeme kroužky dětem (UA) – 1. pololetí 2023/24 – sportovní a volnočasové aktivity (příspěvek ve výši 2000 Kč, rozdělený na 4 transakce po 500 Kč, bez nutnosti spoluúčasti)

Veškeré informace k projektu naleznete na webu Aktivního města:

https://aktivnimesto.cz/pro-obcany/

 

Bc. Vojtěch Auda

Předseda
TJ Pupásek, z.s.
00420 608550617
auda@tjpupasek.cz
www.tjpupasek.cz

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kroužek keramiky pro děti vaší MŠ od 4 let

Mgr. Lucia Kopčáková,

lektorka keramiky

Tel.: 736 434 569

kopcakova.lucia@seznam.cz

  • čtvrtek 15.45 hod. -16.45 hod.
  • cena kroužku 1800 Kč/ pololetí

~15hodinových lekcí

  • číslo účtu 6701002209447689/6210 k platbě uveďte jméno dítěte a školku
  • kroužek v prostorách školky
  • lektor vyzvedává ve třídě a vrací rodičům
  • dotace na kroužek: Aktivní město, Darujme kroužky dětem

přihlášky na e-mail

kopcakova.lucia@seznam.cz

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Taneční kroužek s Ilonou

Kroužek probíhá v MŠ ve třídě Veverek.

Protože tanec je především radost z ladného pohybu, vnímání rytmu hudby, ale zároveň též špetka potu a dřiny, je náš taneční kroužek zábavou určenou jak pro začátečníky, tak i pokročilé.

V lekcích budeme rozvíjet především pohybové schopnosti a muzikálnost. Při nácviku tanečních choreografií se budeme snažit o ladnost pohybu a správné držení těla. Taneční lekce probíhají zábavnou a hravou formu.

Kroužek probíhá každý čtvrtek vždy od 16:00 -16:30

Tančit začínáme 5. 10. 2023

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: Tanečky_ přihláška

S sebou si děti přinesou pohodlné sportovní oblečení, lahev s vodou a dobrou náladu

Cena kroužku: 550 Kč za pololetí (lze zaplatit obě pololetí najednou)
Číslo účtu: 4236061/0100
Variabilní symbol: bude přidělen po odevzdání závazné přihlášky (zůstává stejný i na 2. pololetí)
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte

 

Lektorka: Mgr. Ilona Pochmanová
Kontakt: i.pochmanova@jakomenskeho.cz