27. listopadu 2023 zůstanou všechny organizační složky naší školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ uzavřeny, neboť většina pracovníků naší školy se rozhodla připojit ke stávce pracovníků ve školství.

Ing. Ivana Koubková, ředitelka školy

Vyjádření stávkového výboru:

Připojujeme se ke stávce 27. listopadu 2023

Vážení rodiče a přátelé školy,

dne 16. listopadu Stávkový výbor zaměstnanců a zaměstnankyň ZŠ a MŠ J. A. Komenského oznámil ředitelce školy Ing. Ivaně Koubkové, že se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a pracovnice, ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ budou účastnit celodenní stávky, a to dne 27. listopadu 2023. Veškerá pracoviště školy budou v tento den pro žáky uzavřena.

Uvědomujeme si, že Vám stávka přinese mnohé komplikace, ale navrhovaná operativní rozhodnutí MŠMT by tak vážně zasáhla do struktur fungování současného školství, že se proti nim musíme vymezit touto razantní formou.

Vymezujeme se zejména proti:

  • snížení mezd nepedagogických zaměstnanců a redukce jejich počtu
  • snížení počtu asistentů pedagoga a jejich mzdových prostředků
  • snížení prostředků na ostatní investiční náklady (hrazení učebních pomůcek, plaveckých kurzů atd.)
  • snížení počtu možných odučených hodin (PHmax), což by mělo za důsledek nedělení tříd na skupiny, které využíváme především v hodinách informatiky a cizích jazyků

Tyto plánované změny jsou v rozporu s naším chápáním kvalitní výuky a budoucnosti školství. Pokud opravdu vnímáme školství jako cestu k zlepšení budoucnosti nejen našich dětí, ale společnosti jako takové, tak nemůžeme akceptovat kroky, které nás mají posunout zpět. Návrhy ochromí školství ve všech nejpodstatnějších aspektech, jako je individualizace výuky, její modernizace a inkluze.

Děkujeme Vám všem, kteří naše kroky chápete a podporujete nás v našem rozhodnutí.

Stávkový výbor ZŠ a MŠ J. A. Komenského