Platba zálohy ŠvP

Vážení rodiče,

dovoluji si vás požádat o uhrazení zálohy na školu v přírodě ve výši 2 500 Kč do 17.2.2023.

Doplatek ve výši 2 500 Kč je třeba uhradit nejpozději do 30.4.2023.

 Způsob platby:

Převodem na účet školy 4236061/0100, dále prosím uvést VS (variabilní symbol dítěte, který je uveden ve vestibulu MŠ a v aplikaci Lyfle).

Předem velice děkuji!

Martina

Přihláška na školu v přírodě + storno podmínky

Milí rodiče,

přikládám ke stažení přihlášku na školu v přírodě. Přihláška je dostupná v aplikaci Lyfle. Prosím o odevzdání přihlášky do pátku 10.2.2023.

Podepsáním závazné přihlášky potvrzujete souhlas s podmínkami ŠvP.

Přihláška ke stažení: PŘIHLÁŠKA NA ŠvP

 

Storno podmínky

Host má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou a to dopisem, případně e-mailem. V případě storna pobytu formou e-mailu je host povinen si doručení e-mailu a provedení storna u poskytovatele ověřit.

Host je povinen zaplatit následující storno poplatky

  • výše zálohy 50 % z celkové ceny pobytu
  • v případě zrušení pobytu více než 30 dní včetně před nástupem ubytování činí storno poplatek 50 % ze zálohy
  • v případě zrušení pobytu méně než 30 dní před nástupem ubytování činí storno poplatek 100 % ze zálohy

Pozn. Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto:

  1. počítaný den je den storna hostem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem ubytování (plánovaným započetím čerpání služeb). Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den uvedený ve smlouvě – den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných hostů.

Upozornění – poskytovatel ubytování vyžaduje zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, živelné pohromy apod. Pro tento případ poskytovatel doporučuje sjednat pojištění proti stornu pobytu a nárokovat náhradu na pojišťovně.

Stornopoplatek musí být uhrazen i v případě, že se host neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na objednávce.

Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku.

Pokud host zruší pobyt méně než 30 dní před nástupem pobytu, má již uhrazenou rezervaci a požaduje změnu termínu pobytu, může poskytovatel v případě dohody o změně termínu pobytu požadovat poplatek za změnu termínu pobytu ve vzájemně dohodnuté výši. Pokud v tomto případě dojde k dohodě mezi poskytovatelem a hostem, není uplatněn stornopoplatek, avšak host již nemůže poté požadovat vrácení rezervace ani poplatku.

Děkuji za pochopení.

Martina