Registrace se týká dětí předškolních i mladších (nepředškolích) a končí 16/9/2022!

Nepredskolaci:
https://forms.gle/hqPfc6299C2xcWKu5

Predskolaci:
https://forms.gle/kLHmd6ai9sZKR1sYA

Lekce probíhají přímo v MŠ, 2krát týdně v pondělí a ve středu, cca 8–12 dětí ve skupince. Výuka probíhá hravou formou, pro děti zajímavou a přirozenou je vedena lektorem, který je nejen svým jazykovým vzděláním, ale zároveň i pedagogickým vzděláním vhodný pro práci s dětmi předškolního věku, a hlavně zkušenostmi s výukou. Náplní kurzu je získání první slovní zásoby jazyka s maximálním důrazem na správnou výslovnost. Veškeré učební materiály dostanete během školního roku. Výsledkem kurzu je především zájem dítěte o cizí jazyk a slovní zásoba odpovídající věku dítěte.

pondělí a středa:

  1. skupina od 14:45 do 15:15hod. (předškoláci)
  2. skupina od 15:15 do 15:45 hod. (nepředškoláci)
  3. skupina od 15:45 do 16:15 hod. (předškoláci)
  • cena kroužku pro předškolní děti: 1000,- Kč /1. pololetí
  • cena kroužku pro nepředškolní děti: 1700,-Kč / 1. pololetí
  • termín platby pro předškolní děti bude upřesněn

 

Těšíme se na Vaše děti!

Marcela Benešová
Lektorka Angličtiny
TEL: 725 707 291
INFO@ANGLICTINKA.CZ