Vážení rodiče, v návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji ředitelské volno v ZŠ a MŠ J. A. Komenského ve dnech 29. a 30. 6. 2020.
Ředitelské volno vyhlašuji z provozně technických důvodů a na doporučení MŠMT. Děkujeme za pochopení. Ing. Ivana Koubková, ředitelka školy