Od středy 14. října bude škola zcela uzavřena.
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, účastnit se on-line hodin, pracovat na zadaných úkolech podle pokynů učitele a odevzdávat úkoly v termínech.
Žáci by se do školy měli opět vrátit 2. listopadu.
Školní jídelna vydává obědy po dobu distanční výuky přes rampu do přinesených nádob v čase od 11,00 do 13,00 hodin.
Škola obědy automaticky neodhlašuje.

Informace o distanční výuce a rozvrhy hodin předají třídní učitelé emailem.

Škola nebude vydávat potvrzení o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.