Vážení rodiče,

v návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji ředitelské volno

v ZŠ a MŠ J. A. Komenského na den 31. 10. a 1. 11. 2019.

Ředitelské volno vyhlašuji z technických důvodů.

Provoz školských zařízení (ZŠ, ŠD a ŠJ) je v den ředitelského volna přerušen.

Provoz  MŠ  Mládeže  19  je  NEPŘERUŠEN.

Děkujeme za pochopení

Ing. Ivana Koubková, ředitelka školy