Praha - Vítkov

Sté výročí republiky naše škola oslavila projektovým dnem. Učitelé druhého stupně vytvořili tematické bloky napříč předměty a žáci se během dne střídali na jednotlivých stanovištích. Co jsme měli možnost vyzkoušet? Sestavovali jsme časové osy, kde jsme si připomněli významné historické, kulturní a sportovní milníky, diskutovali jsme nad tématy jako demokracie, svoboda, válka nebo totalitní režimy. Vytvářeli jsme vlastní návrhy prvorepublikové módy, zahráli jsme si na majitele slavných československých podniků nebo na avantgardní básníky, počítali jsme ve starých mírách, prozkoumali jsme vývoj techniky a vědy, a dokonce jsme si zacvičili i spartakiádu. Žáci i učitelé také přišli oblečeni v barvách trikolóry, a tak naše škola zářila bílou, červenou a modrou barvou.