V tomto týdnu vzhledem k minimální účasti je pro žáky vytvořen alternativní program.
Od 10. 3. do konce týdne bude zkrácené vyučování pro I. i II. stupeň do 11.40.
Pro přítomné žáky jsou obědy zajištěny, nepřítomným jsou obědy centrálně odhlášeny.
Školní družina zůstává v provozu pro přítomné žáky I. stupně.
Všem děkujeme za pochopení a spolupráci. Koubková, ředitelka školy