Období školního vyučování 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nadále musíme vypořádávat s probíhající pandemií COVID-19, bude slavnostní uvítání probíhat v režimu preventivních a protiepidemických opatření. Informace o testování naleznete níže.

Slavnostní uvítání prvňáčků a zároveň jejich stužkování proběhne odděleně od 8 hodin na zahradě školy, aby mohli být přítomni zákonní zástupci, pak si prvňáčky (již bez rodičů) TU odvedou do tříd.
Při nepříznivém počasí proběhne slavnostní stužkování i s rodiči 1. A v sále ZUŠ, 1. B pak v tělocvičně školy.

Své žáky z ostatních ročníků, tzn.  2. – 9. ročník, si odděleně převezmou třídní učitelé před školou a uvedou rovnou do svých tříd.

Ve středu 1. září budou mít všichni žáci pouze 1 vyučovací hodinu (do 8. 45).
Školní jídelna vydává obědy od 10.30 – 12.00.
Školní družina je otevřena od 6.30 do 7.40.  Po vyučování do 17.00.

Prvňáčci
Ve čtvrtek 2. 9. se učí do 9.40.
V pátek 3. 9. se učí do 9.40.
V pondělí 6. 9.  a v úterý 7. 9. se učí do 10,45, od středy 8. 9. dle rozvrhu hodin.

2. – 9. třídy
Ve čtvrtek 2. září
2. – 5. třídy – končí v 11.40
2. stupeň – končí v 12.35

Od pátku 3. září
výuka dle rozvrhu

První třídní schůzky proběhnou prezenčně v úterý 7. 9. 2021 v 17. 00.

Všem přejeme šťastné vykročení do školního roku.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování.
Pro žáky naší školy jsme zvolili PCR testy, stejně jako v závěru loňského školního roku.

  1. září. – 2. – 9. ročník; 2. září. – 1. ročník PCR (AeskuLab) a pak všechny ročníky 6. září.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
tj. 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – nutno doložit 1. 9. 2021
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
Rodičům žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu.

Více informací naleznete v manuálu pro školy a také zde: INFORMACE

Odkaz dostupný i z dokumentu:
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf