Budou platit od pondělí 12. 10 dva týdny, tj. do 23. října.

I. stupeň základních škol

Nic se nemění, provoz zůstává podle dosavadního režimu.
Pouze třeťáci bohužel nemohou jít plavat.

II. stupeň základních škol

Týdenní střídání prezenční a distanční výuky jednotlivých tříd.

V týdnu 12. – 16. 10.

6.A, 7.A, 7.B – distančně – nejdou do školy

8.A, 8.B, 9.A, 9.B – jdou do školy

V týdnu 19. – 23. 10.

6.A, 7.A, 7.B – jdou do školy

8.A, 8.B, 9.A, 9.B – distančně – nejdou do školy

Školní jídelna pro žáky na distanční výuce je vyhrazena v čase od 11,00 do 11,30 hodin.
Škola obědy automaticky neodhlašuje.

Podzimní prázdniny celý týden 26. – 30. 10.
Na dny 26. a 27. října vyhlásil ministr Plaga tzv. covidové prázdniny. Spojí se tak s tzv. podzimními prázdninami.