Od pondělí 5.10. vcházejí v platnost nová nařízení. V tuto chvíli platnost do 18.10.

Pro školu jsou důležitá tato:

  • U stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu).
    Režim pro sportovní činnosti se nemění.
  • U stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).
  • U zájmových činností se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020, čj. HSHMP 62585/2020 ze dne 1. 10. 2020.
Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020.