V březnu jsme pro vás již tradičně připravili tři odpolední setkání „Těšíme se do školy“. 

Vždy v pondělí od 16.00 do 16. 45 hod.

Děti budou ve třídě s paní učitelkou zpívat, tančit, kreslit, aby měly možnost se seznámit se školním prostředím, a rodiče mohou ve vedlejší třídě získat potřebné informace na besedách:

9. 3. 2020 „Školní zralost a školní připravenost“ – PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, školní psycholog
16. 3. 2020 „Co se skrývá pod pojmem připravený školák“ – učitelé 1. stupně
23. 3. 2020 „Co potřebuji vědět a udělat před nástupem svého dítěte do 1. třídy“ – Ing. Ivana Koubková, ředitelka školy