MAPA ŠKOLY – VÝSTUPY Z ŠETŘENÍ

V rámci budování komplexního systému monitorování kvality školy jsme se zapojili do projektu Mapa školy, který detailně charakterizuje oblast klimatu školy jako významné součásti vzdělávacího procesu. Hodnocení klimatu školy sice není záležitostí, která na školách vyřeší všechny problémy, může však  významně napomoci zkvalitnit výuku, prostředí a atmosféru ve škole. Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, učiteli a rodiči, které poskytuje škole informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Pokud škola, dle našeho názoru, takové šetření provádí a následně zveřejňuje jeho výsledky a dále s nimi pracuje, sděluje tak okolí, že se snaží zlepšovat kvalitu svých služeb a říká:

  • žákům, že je poslouchá, že jejich názory jsou pro ni důležité a směrodatné
  • učitelům, že jejich práce s žáky je významná a že je oceňována,
  • rodičům  a  lidem  spojeným  se  školou,  že pro  školu je spokojenost „zákazníků“ i  kvalita  důležitá a že „jejich“ škola   je připravena  pro své neustálé zlepšování přijmout podstatné změny.

Dotazníkové hodnocení kvality školy přispívá k obrazu školy jako důvěryhodné instituce, dbající o kvalitu a otevřenou komunikaci, a to nejen svými výsledky, ale procesem hodnocení samotným. Má-li být však celý proces úspěšný, je potřeba zajistit od samého počátku pozitivní přístup dvou hlavních partnerů – zřizovatele školy a škol samotných, vytvořit co největší prostor pro hledání optimálních konkrétních řešení a atmosféru, v níž je hodnocení možné a bezpečné.

Při hodnocení klimatu školy se jedná o komplexní a komplikovaný systém, jehož zavádění a optimalizace mohou trvat i několik let. Nejtěžším úkolem bylo vysvětlit učitelům, proč se nechat hodnotit, a naučit žáky a rodiče hodnotit pravdivě a spravedlivě, aby se vybudovala důvěra v celý systém evaluace.

Stáhněte si Výstupy z šetření  a nebo  Souhrnné výsledky pro rodiče