V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. 4. 2021 se od 3. 5. 2021 mění oproti současnosti následující:
Žáci 2. stupně nastupují také v rotačním cyklu – vybrané třídy se střídají po týdnu.

V týdnu od 3. 5.  nastupují:
8. třídy v pondělí 3. 5.
9. třídy ve čtvrtek 6. 5. – vzhledem v přijímacímu řízení na střední školy – držíme palce 🙂

V týdnu od 10. 5. nastupují:
6. a 7. třídy

Dochází ke změně v testování:
1. stupeň – 1x týdně (pondělí)
2. stupeň – 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

ŠJ: Obědy je nutné si přihlásit. Možnost výdeje přes rampu pro žáky na distanční výuce pokračuje.

Informace z MŠMT: Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3. 5_final