OPATŘENÍ PRODLOUŽENA DO 22. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Provoz školní družiny probíhá za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, týká se pouze žáků 1. a 2. ročníků, kteří se prezenčně vzdělávají. Ranní družina vzhledem k možnostem školy nebude probíhat. Žáci ale mohou přijít již v 7.30 a být ve své třídě do začátku vyučování. Dohled mají asistenti pedagoga.
Školní jídelna je v provozu. Žáci 1. a 2. tříd jsou přihlášeni ke stravování. Kdo nebude chodit na obědy, musí si je odhlásit. Žáci vyšších ročníků jsou odhlášeni, chtějí – li využít možnost vydávání oběda přes rampu, musí se přihlásit.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky (ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Informace MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27 PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021