Od 30. 11. je povolena osobní přítomnost žáků:

-1. stupně základních škol – mají povinnou prezenční výuku bez střídání
-9. ročníků základních škol – mají povinnou prezenční výuku bez střídání
-6. – 8. ročníků základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

Od 30. 11. prezenčně ve škole třídy: 6. A a 7. B
Od 7. 12. prezenčně ve škole třídy: 7. A a 8. A a 8. B

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
ŠJ – všichni žáci nastupující na prezenční výuku, kteří chodí na obědy, mají obědy přihlášené. Kdo nebude chodit na obědy, musí si je odhlásit.

Informace MŠMT

Opatření PES pro oblast školství
Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.