Pro žáky 1. a 2. tříd se obnovuje od středy 18. 11. povinná prezenční výuka. Již se všichni těšíme 🙂

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz školní družiny probíhá za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávají. Ranní družina vzhledem k možnostem školy nebude probíhat. Žáci ale mohou přijít již v 7.30 a být ve své třídě do začátku vyučování. Dohled mají asistenti pedagoga
Školní jídelna je v provozu. Žáci 1. a 2. tříd jsou přihlášeni ke stravování. Kdo nebude chodit na obědy, musí si je odhlásit.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020  – zdroj MŠMT