V souvislosti s vývojem situace kolem nového koronaviru Covid – 19, MČ doporučuje sledovat aktualizované informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Hygienické stanice hlavního města Prahy a řídit se jejich pokyny v oblasti prevence před nákazou.
Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

V rámci preventivních opatření provozu škol a školských zařízení doporučujeme zejména s ohledem na návrat  zaměstnanců, žáků a dětí z jarních prázdnin strávených v rizikových oblastech v zahraničí, v případě projevů symptomů (teplota nad 38 stupňů C, kašel nebo potíže s dýcháním), respektovat doporučení Ministerstva zdravotnictví (zůstat doma, telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře – podat informace o svém zdravotním stavu a pobytu v rizikové oblasti).

Dále doporučujeme školám:

– dbát na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců a žáků a dětí (mytí rukou, při kašli a kýchání zakrýt ústa kapesníkem);
– zajistit dostatek dezinfečních úklidových a mycích prostředků;
– zvýšit četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci (mytí ploch a podlah, toalet, dotykových míst – kliky, rámy dveří);
– zvýšit dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel ve školních jídelnách;
– zvážit organizování hromadných akcí, výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů;
– neorganizovat zahraniční výjezdy školou (studijní a jiné pobyty).

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV
Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví – Otázky a odpovědi:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Doporučení – informativní letáky
Jak-spravne-umyt-ruce-AntiBakt-gel-A3-final
Doporuceni-pro-cestovatele-ecdc-CZ-SZU-final
Co-delat-nCoV
Koron-domaci-zvirata – letak-SZU-WHO
Koronavirus-letak-ecdc (2)