Vážení rodiče,
v návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., Vám oznamuji vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a MŠ J. A. Komenského ve dnech 29. a 30. 6.  2023.
Ředitelské volno vyhlašuji z technických důvodů – stěhování tříd ze ZUŠ a příprava prostor na stavební práce uvnitř budovy ZŠ, v rámci probíhající rekonstrukce.
Vysvědčení bude žákům předáno 28. 6. 2023 první vyučovací hodinu, poté žáci odcházejí domů.

Rodičům žáků I. stupně zajistíme ve dnech ředitelského volna možnost hlídání dětí od 7, 45 do 12,30.
Provoz ŠD bude nepřerušen. 

Děkujeme za pochopení Koubková