V návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., oznamuji vyhlášení ředitelského volna ZŠ a MŠ J. A. Komenského v pondělí 11. 4. 2022.
Ředitelské volno vyhlašuji z technických důvodů v návaznosti na harmonogram probíhajících prací na půdní vestavbě (přeložení horkovodu).

Z tohoto důvodu nebude v provozu součást našeho školského zařízení: ZŠ, ŠD.
Provoz ŠJ, MŠ Mládeže bude nepřerušen.
Žáci mají obědy odhlášeny. Budou-li chtít oběd, musí si ho přihlásit (do čtvrtka 7. 4.) a vyzvednout přes rampu do přinesené nádoby

Děkujeme za pochopení.              Ing. I. Koubková, ředitelka školy